В управителния съвет на АПИ е назначен бивш директор на общинско дружество, свързвано със съмнения за сериозни злоупотреби

Служебният регионален министър Виолета Коритарова е назначила за нов член на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Венцислав Атанасов, бивш директор на общинското дружество „Благоевград инвест 2016“ ЕООД, собственост на Община Благоевград.

В периода 2016 – 2021 Венцислав Атанасов е директор на „Благоевград инвест 2016“, когато дейността на дружеството се свързва със съмнения за сериозни злоупотреби с публични средства и конфликт на интереси.

Абонирайте се за бюлетина на АКФ, за да научавате за най-новите ни разследвания и анализи:

С натискане на бутона потвърждавате, че сте запознати с Политиката ни за поверителност

Тогава „Благоевград инвест 2016“ раздава допълнителни хонорари в размер на 221 000 лева на служители на ръководни длъжности в Община Благоевград, част от екипа на бившия кмет на града Атанас Камбитов. Възложена от следващия кмет Румен Томов проверка на дружеството, цитирана в медийни публикациисочи, че възнагражденията са били изплащани за различни видове услуги в изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност (НПЕЕ).

Годишните отчети на „Благоевград инвест 2016“ обаче показват, че дружеството не е сключвало договори с фирми по НПЕЕ.

Според информацията за извършената от Община Благоевград проверка цитирана в медиини публикации, хонорари над месечните си трудови възнаграждения тогава са получили:

  1. Христина Борисова Шопова, заместник-кмет – 50 600 лв.
  2. Антония Методиева, директор на дирекция „ПНО и ОП” – 50 600 лв.
  3. Иво Тодоров Николов, заместник-кмет – 35 600 лв.
  4. Янко Димитров Янков, заместник-кмет – 35 000 лв.
  5. Зорница Кралева-Тончева, заместник-кмет – 35 600 лв.
  6. Татяна Борисова Николова, началник отдел „Счетоводство” – 5 000 лв.
  7. Стояна Венчова Иванова, началник отдел „Финанси и бюджет” – 5 000 лв.
  8. Елена Трампова, главен експерт „ЧР” – 3 000 лв.

Проверката още сочи, че докато Венцислав Атанасов е директор, „Благоевград Инвест 2016“ сключва и договори с редица частни дружества, като заобикаля предвидените процедури по Закона за обществените поръчки. Сумите, които дружеството изплаща по такива договори, са за над 1 233 000 лв.

През 2020 Антикорупционния фонд (АКФ) подаде сигнал до Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ), в който описа данните за потенциални злоупотреби с публични средства и конфликт на интереси в общинско дружество „Благоевград инвест 2016“.

В отговор на запитване за достъп до публична информация АДФИ отговори на АКФ, че в края на 2020 на „Благоевград инвест 2016“ е извършена финансова инспекция, като докладът със заключенията на инспекцията е бил изпратен на прокуратурата. Цитирайки чл. 198, ал. 1 от Наказателно-процесуалния кодекс, който забранява предоставяне на информация по текущи проверки на прокуратурата, АДФИ отказва достъп на АДФ до доклада.

Не е известно прокуратурата да е предприела последващи действия по резултатите от доклада на АДФИ.

 


Сподели: