Съмнения за необосновани разходи и нарушения на Закона за обществените поръчки от бившата общинска управа на Благоевград

Фондация „Антикорупционен фонд“ (АКФ) сигнализира Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) относно съмнения за злоупотреби с публични средства и конфликт на интереси в общинско дружество „Благоевград инвест 2016“ ЕООД.

Компанията е раздала хонорари в размер на десетки хиляди лева на служители от екипа на бившия кмет на Благоевград Атанас Камбитов. Освен допълнителните плащания по граждански договори и разходи от десетки хиляди за скъпа електронна техника, АКФ установи и съмнения за сериозни нарушения на Закона за обществените поръчки от страна на общинското дружество.

Разследването на фондацията стъпва на анализ на медийни публикации с данни от проверка на дейността на „Благоевград инвест 2016“, възложена от Румен Томов, избран за кмет на община Благоевград през 2019. Според изготвения от главния експерт в Община Благоевград доклад след приключване на проверката, за периода 2016 — 2017 г. членове на екипа на бившия кмет г-н Камбитов и служители, заемащи отговорни длъжности в Община Благоевград, са получили допълнителни възнаграждения, общо възлизащи на 221 000 лв.

Публично известната информация за получените суми е както следва:

 

 1. Христина Борисова Шопова, заместник-кмет – 50 600 лв.
 2. Антония Методиева, директор на дирекция „ПНО и ОП” – 50 600 лв.
 3. Иво Тодоров Николов, заместник-кмет – 35 600 лв.
 4. Янко Димитров Янков, заместник-кмет – 35 000 лв.
 5. Зорница Кралева-Тончева, заместник-кмет – 35 600 лв.
 6. Татяна Борисова Николова, началник отдел „Счетоводство” – 5 000 лв.
 7. Стояна Венчова Иванова, началник отдел „Финанси и бюджет” – 5 000 лв.
 8. Елена Трампова, главен експерт „ЧР” – 3 000 лв.

 

Възложената проверка сочи, че възнагражденията са за различни видове услуги за изпълнение на Национална програма за енергийна ефективност (НПЕЕ). Годишните отчети на дружеството, обаче, не съдържат данни за сключени договори с фирми по НПЕЕ.

“Надяваме се, че проверката на АДФИ ще отговори на въпроса на какво основание „Благоевград инвест 2016“ е изплащало възнаграждения за услуги по НПЕЕ при липсата на сключени договори,” каза Бойко Станкушев, директор на АКФ. “Като се има предвид, че дружеството е 100 % общинска собственост, излиза че през него общината е изплащала на избрани свои служители суми над редовните им месечни възнаграждения. Тези факти следва да се разгледат и от гледна точка на евентуален конфликт на интереси.”

Данни, оповестени в медийни публикации, показват и прекомерни и необосновани разходи на публични средства за луксозни електронни устройства. Така на бившия зам.-кмет Христина Шопова за две години са предоставени мобилни телефони и таблети за над 16 300 лв. Сумата надхвърля 20 000 лв., ако се прибавят и устройствата, предоставени на директора на Дирекция „Правно–нормативно обслужване и обществени поръчки” Антония Методиева.

“Имаме достъп до информацията само за двама от служителите в администрацията на г-н Камбитов, но дори и само тези данни са сигнал за практики, които противоречат на общоприетите стандарти за почтеност и защита на публичния интерес” каза г-н Станкушев.

С още по-голямо притеснение екипът на АКФ разгледа споменати в доклада договори, сключени от „Благоевград Инвест 2016“ с редица частни дружества без да бъдат провеждани процедури по Закона за обществените поръчки (ЗОП). Такива са:

 • няколко договора с „Екстра Колор“ ЕООД за 2016 и 2017 г. за ремонти на детски ясли, градини и площадки, като изплатените по тях суми възлизат на 462 574 лв.
 • договори за ремонт на две сгради в района на казармите в Благоевград, сключени през 2017 г. с „Ърбън грийн“ ЕООД на обща стойност 310 400 лв.
 • договорите за финансиране на концертите на музикален фестивал „Франкофоли“ и БГ РАДИО за периода 2017 – 2019 г. на обща стойност 460 742 лв., сключвани само с две дружества – „Стейдж Мастерс“ ЕООД, получило общо 400 742 лв., и „Музикален център Икономов“ ООД с изплатени 60 000 лв.

 

За изграждането на сцена за провеждането на концерт на БГ РАДИО, състоял се на 16.06.2017 г., на „Стейдж Мастерс“ ЕООД е била платена сумата от 82 450 лв. За изграждането на сцена за провеждането на музикален фестивал „Франкофоли“ на същото място ден по-късно на същата фирма са изплатени 87 300 лв. Тоест, за изграждането на една и съща сцена, на едно и също място, от едно и също дружество, в рамките на два последователни дни са сключени два договора, като общата им стойност е 169 750 лв.

Друг обезпокоителен факт е, че професионалното осветление и професионалното озвучаване на музикалния фестивал „Франкофоли“ през 2019 г. е възложено два пъти на споменатите дружества. Това дублиране на договори и изплащане на общински средства на определен кръг фирми се посочва от проверяващите като обичайна практика в дейността на „Благоевград Инвест 2016“ ЕООД. Дружеството е сключвало договори с фирми без да търси различни оферти и по този начин е правило невъзможна свободната конкуренция.

“Настояваме АДФИ да осъществи проверка и контрол върху изразходваните публични средства за дейността на общинското дружество „Благоевград Инвест 2016“ и да обърне особено внимание на всички обстоятелства, будещи съмнения за необосновани и прекомерни разходи, липса на адекватна отчетност и контрол от страна на общинска администрация, както и за други евентуални нарушения,” каза г-н Станкушев.

Newsletter

Абонирайте се за информационния бюлетин на АКФ, за да научавате за най-новите ни разследвания и анализи.

Вашият имейл адрес:

С натискане на бутона потвърждавате, че сте запознати с Политиката ни за поверителност