АКФ: Съмнения за сериозни нередности в съдебните актове в полза на „Евролаб 2011“ ЕООД за Капитан Андреево

В последните две седмици на юли Административният съд София-град (АССГ) и Върховният административен съд (ВАС) скоростно се произнесоха с общо шест акта по жалби на дружеството „Евролаб 2011“ ЕООД. В едно от определенията на съда ...

Становище относно извършването на товаро-разтоварна дейност на граничните контролно-пропускателни пунктове на границата с Турция

От април 2022 г., държавата, представлявана от министъра на земеделието и храните и Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), предприе поредица от действия, целящи различни дейности на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) с ...

АКФ представи Годишния си мониторингов докад в Народното събрание

На 26 юли 2022 г. по покана на Комисията по превенция и противодействие на корупцията към 47-то Народно събрание екипът на фондация Антикорупционен фонд (АКФ) представи пред народните представители изводите от Четвъртия си годишен си мониторингов док...