Гинка Върбакова и проваления най-голям соларен парк в Югоизточна Европа

На 04.07.2008 г. Община Пазарджик сключва договор с фирма “Риал Стейтс” ЕООД. Срещу 500 000 лв. фирмата, собственост на Гинка Върбакова, придобива близо 2 000 декара общинска земя. Инвеститорът поема ангажимент да изгради соларен фотоволтаичен парк с мощност от 50 MW в рамките на 32 месеца от датата на издаване на строително разрешение. В договора са изредени и редица други задължения на инвеститора, а в случай на наизпълнение се предвижда неустойка от 1 милион евро.

Анализът на АКФ сочи, че дружеството не е изпълнило задълженията си, а общината не е потърсила полагащата се неустойка. На 20.11.2018 г. АКФ сигнализира Прокуратурата на Република България относно пропуските на общината. С постановление от 05.06.2019 г. Специализираната прокуратура реши, че няма основания за образуване на досъдебно производство.


Сподели:
event icon

АКФ сигнализира за непотърсено обезщетение от страна на Община Пазарджик

Сигнализирана е Специализирана прокуратура.

event icon

АКФ получи три анекса към договора между Община Пазарджик и „Риал Стейтс“

Документите с дати съответно 20.05.2011г., 31.05.2011г. и 23.07.2012г. са получени получи по реда на Закона за достъп до обществена информация.

event icon

Специализираната прокуратура отказа да образува досъдебно производство