Гинка Върбакова и проваления най-голям соларен парк в Югоизточна Европа

На 04.07.2008 г. Община Пазарджик сключва договор с фирма “Риал Стейтс” ЕООД. Срещу 500 000 лв. фирмата, собственост на Гинка Върбакова, придобива близо 2 000 декара общинска земя. Инвеститорът поема ангажимент да изгради соларен фотоволтаичен парк с мощност от 50 MW в рамките на 32 месеца от датата на издаване на строително разрешение. В договора са изредени и редица други задължения на инвеститора, а в случай на неизпълнение се предвижда неустойка от 1 милион евро.

За подробна хронология на казуса натиснете тук.

Абонирайте се за информационния бюлетин на АКФ, за да научавате за най-новите ни разследвания и анализи:

С натискане на бутона потвърждавате, че сте запознати с Политиката ни за поверителност

Анализът на АКФ сочи, че дружеството не е изпълнило задълженията си, а общината не е потърсила полагащата се неустойка. На 20.11.2018 г. АКФ сигнализира Прокуратурата на Република България относно пропуските на общината. С постановление от 05.06.2019 г. Специализираната прокуратура реши, че няма основания за образуване на досъдебно производство.


Сподели:
event icon

ЗДОИ до Регионална дирекция за национален строителен надзор – Южен централен район (РДНСК ЮЦР)

АКФ желае информация относно разрешението за ползване на строеж: „Фотоволтаичен соларен парк за производство на ел. енергия“, издадено на „Риал Стейтс“; Въпреки изрично писмено декларирано от страна на дружеството несъгласие за предоставяне на информацията, РДНСК ЮЦР ни предостави копие от соченото разрешително;

event icon

АКФ сигнализира за непотърсено обезщетение от страна на Община Пазарджик

Сигнализирана е Специализирана прокуратура.

event icon

ЗДОИ Община Пазарджик

Със заявлението АКФ иска информация свързана с договора между Общината и „Риал Стейтс“ и неговото изпълнението.

event icon

АКФ получи три анекса към договора между Община Пазарджик и „Риал Стейтс“

Документите с дати съответно 20.05.2011г., 31.05.2011г. и 23.07.2012г. са получени получи по реда на Закона за достъп до обществена информация.

event icon

Сигнал до Агенция за държавна и финансова инспекция (АДФИ)

В сигнала АКФ излага съмнение относно същественото изменение на Договора между Общината и „Риал Стейтс“, в следствие на подписаните три анекса към него и продажбата на двата имота на стойност почти 1 млн. лева.

event icon

Отговор от АДФИ по подаден сигнал

В изпратения отговор, АДФИ ни уведомиха, че финансова инспекция в Община Пазарджик ще бъде възложена при наличие на административен капацитет.

event icon

Специализираната прокуратура отказа да образува досъдебно производство

event icon

Запитване към АДФИ

С оглед изминалия период от време (10 месеца) АКФ изпрати запитване към агенцията, с което желаем да се информираме относно обещаната финансова инспекция в Община Пазарджик.

event icon

Отговор от АДФИ по изпратено запитване

В отговор на запитването на АКФ, относно етапа на финансовата инспекция в Община Пазарджик, за която агенцията говори още през февруари 2019 г., АДФИ посочва, че такава все още не е възложена.