Диагонално на закона: Община Брацигово си затваря очите за незаконен строеж на майката на политика Делян Добрев

Незаконен строеж на майката на политика Делян Добрев осветява редица нарушения на администрацията на Община Брацигово и буди подозрения за специално отношение от прокуратурата и съда.

През септември 2023 г. Златка Добрева започва интензивно строителство в общински имот в местността „Атолука“ край Родопското село Равногор. Това се случва, въпреки че визата за проектиране е обявена за нищожна от Върховния административен съд (ВАС) няколко месеца по-рано, а разрешението за строеж, издадено въз основа на нищожната виза, и към днешна дата не е влязло в сила, тъй като е обект на висящ правен спор.

Абонирайте се за бюлетина на АКФ, за да научавате за най-новите ни разследвания и анализи:

С натискане на бутона потвърждавате, че сте запознати с Политиката ни за поверителност

„От правна гледна точка, казусът е ясен: строителната дейност е незаконна и Община Брацигово е следвало да вземе нужните мерки и да я прекрати,“ каза Даниела Пенева, правен експерт в АКФ.

В продължение на години, обаче, общината не само не предприема никакви мерки, а дори неколкократно пренебрегва предписанията от Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) и районната дирекция РДНСК-Пазарджик. В резултат, днес в курортната местност има почти завършена двуетажна вила, построена в нарушение на законодателството.

Специалното отношение към Златка Добрева не се изчерпва само с отказа за спиране на незаконното строителство.

В края на ноември 2019 г., Добрева придобива дървен павилион със застроена площ от 30 кв. м. в местността „Атолука“. През октомври 2020 г., кметът на Община Брацигово издава акт за частна общинска собственост за парцела, както и виза за проектиране. Няколко дни след издаване на визата  дървеният павилион е разрушен. Въпреки това, два месеца по-късно общината учредява на Добрева право на пристрояване и надстрояване на несъществуващия павилион.

„Липсата на виза за проектиране за ново строителство означава, че е опорочена още първата стъпка от законовата процедура по разрешаване на строителството,“ каза Пенева.

Нарушенията продължават.

  • Внесеният от Златка Добрева инвестиционен проект не е съгласуван и одобрен от общинската администрация по надлежния ред[1].

 

  • Въпреки липсата на валидна виза и на одобрен инвестиционен проект, на 22.12.2020 г. общината издава разрешение за строеж.

 

  • Нa 15-ти януари 2021 г. строителната площадка е открита, въпреки започналите съдебни процедури за обжалване на визата и разрешението за строеж.

 

  • Нарушени са и процедури по Закона за биологичното разнообразие и Закона за опазване на околната среда – извършва се незаконна сеч на борова гора и строителство на територията на „Натура 2000“.

 

  • Община Брацигово не е изпълнила и задължението си да уведоми за строителните планове на Добрева заинтересовани лица – притежатели на съседни имоти.

На 8-ми юли 2021 г. ДНСК уведомява Окръжна и Районна прокуратура – Пазарджик и разпорежда на Надежда Казакова, кмет на Община Брацигово, да спре незаконното строителство. РДНСК-Пазарджик също указва на Казакова да упражни пълномощията си и да спре незаконното строителство с три писма: от 11-ти юни 2021 г., 1-ви септ. 2023 г. и 5-ти септ. 2023 г.

Относно липсата на мерки за спиране на незаконната строителна дейност, Казакова заявява: „След влизане в сила на окончателното решение на съда ще се предприемат необходимите мерки в зависимост от изхода на делото. Ако разрешението за строеж бъде отменено, тогава ще се предприемат стъпки за спиране на строителството по чл. 224а от ЗУТ“.

Според Пенева становището на кмета Казакова е незаконосъобразно.

„Строителни дейности се осъществяват само въз основа на валидни строителни книжа, които в случая липсват. Всяка постройка, изградена без такива документи, е незаконна и следва да бъде премахната.“

Сезирана през 2021 г., прокуратурата не установява данни за престъпление и отказва образуване на наказателно производство.

Образуваното в Административен съд – Пазарджик производство за оспорване на разрешението за строеж е висящо вече четвърта година и се води от съдия Ева Пелова по изключително любопитен начин. След като приема няколко технически експертизи, които по безспорен начин доказват липсата на валидна строителна документация, в началото на миналата година съдия Пелова го прекратява с аргумента, че жалбоподателят няма правен интерес от обжалването. През юни 2023 г. ВАС отменя определението за прекратяване и връща делото за разглеждане по същество. От тогава до сега съдия Пелова провежда няколко заседания за събиране на доказателства, некасаещи спора, включително такива относно имоти на жалбоподателя.

През това време, строежът е почти завършен, но все така незаконен.

„Строежите, изградени без строителни книжа, са незаконни. Такива строежи не подлежат на узаконяване, а единствено на премахване,“ коментират от правния екип на АКФ.

Според директора на АКФ Бойко Станкушев отказът на кмета и главния архитект на Брацигово да изпълнят задълженията си, както и действията на някои публични институции, са силно обезпокоителни.

„Развитието на този казус предизвиква съмнения за специално институционално отношение към Златка Добрева,“ каза Станкушев. „Можем само да спекулираме дали мотивът за подобно отношение е роднинската връзка с Делян Добрев, но прави впечатление погазването на законодателството в ущърб на заинтересовани граждани и в полза на лице, директно свързано с политик от най-голямата парламентарно представена партия в България.“

Можете да видите видеото тук: https://acf.bg/bg/po-diagonala-na-zakona/

 

[1] Техническа експертиза по административно дело 414/2021 г., АС – Пазарджик, за обявяване на нищожност на разрешението за сроеж за надстрояване и пристрояване на съществуваща сграда.


Сподели: