„Червена линия: награди за журналистика срещу корупцията“

На 9 декември, Международният ден за борба с корупцията, Антикорупционният фонд (АКФ) ще връчи своите първи награди „Червена линия: награди за журналистика срещу корупцията“.

Условия и формуляр за номиниране ще намерите тук.

Становища

Екипът ни се състои от водещи експерти-юристи, които следят и анализират държавните политики и законодателни инициативи за борба с корупцията и редица свързани теми. Целим да информираме медиите и обществото за системните причини, способстващи високите нива на корупция в България.

Публикации

Тук можете да намерите всички прес съобщения, становища, анализи и участия в медиите на „Антикорупционния фонд“

Контролът върху наказателното преследване - необходимата реформа на наказателното правосъдие

Настоящият анализ предлага концепция за адресиране на основни проблеми на системата на наказателно правосъдие през правомощията на прокурорската институция, като бъдат: 1) изцяло елиминирани фактическите проявления на функцията по „общ надзор“ на прокуратурата като отживелица от времето на тоталитарната държава; 

Вижте целия анализ тук.

Цялата история на "Осемте джуджета" -всичко, което не можахме да разкажем във филмите

Фактите по казуса, правен анализ, реакции, нашите изводи и апел към институциите

10 въпроса за “Осемте джуджета” стоят без отговор

Вчера, 8 юли, специализираната прокуратура (СП) публикува съобщение, с което информира, че на 7 юли е проведено претърсване и изземване от имот собственост на Илия Златанов. Златанов е един от интервюираните във филма на АКФ “Осемте джуджета”, който надмина 1 милион гледания от публикуването си досега. Филмът предизвика сериозен интерес заради твърдения и факти именно относно дейността на СП, и по-конкретно неправомерно влияние върху нея при упражняване на правомощията ѝ, както и будещи съмнения разпореждания с веществени доказателства с голяма стойност.

Годишен мониторингов доклад на АКФ за 2019 „Антикорупционни институции: активност без видими резултати“.

Можете да изтеглите доклада от тук.

Настоящият доклад поставя началото на ежегодно независимо гражданско наблюдение на случаи на (твърдения за) корупционни престъпления и конфликти на интереси по високите етажи на властта. Наблюдението се състои от две части: (1) анализ на 40 знакови наказателни дела в досъдебна и съдебна фаза за периода 2014-2019 и (2) оценка на решения по сигнали за конфликт на интереси на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) за 2019. Докладът дава конкретен отговор на въпроса какви са резултатите от борбата с политическата корупция в България в последните пет години.

МАСОВОТО ОТНЕМАНЕ НА АВТОМОБИЛИ ПРИ ТРАНСПОРТНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ЩЕ ДОВЕДЕ ДО СЕРИОЗНИ ПРОБЛЕМИ

Оповестените от Прокуратурата на Република България на 12.05.2020 указания на главния прокурор за изземване на превозните средства като веществени доказателства при образуване на досъдебни производства за умишлени престъпления по транспорта ще доведат до множество проблемни моменти…тук.

Константирани проблеми при наказателно преследване в условия на извънредно положение

Анализ на адв. Андрей Янкулов, старши правен съветник на АКФ, установи редица проблемни моменти в наказателното преследване, свързано със спазването на противоепидемичните мерки в страната.

Наръчник "Превенция на конфликт на интереси и злоупотреби с обществени поръчки"

АНТИКОРУПЦИОННИ ИНСТИТУЦИИ: тенденции и практики

Докладът оценява дейността на основните антикорупционни институции през 2018 г. като се имат предвид цялостната законодателна рамка, както и натрупаните практики по нейното прилагане през предходните години.

Не оставаме безучастни.

Не бъдете и Вие!

Приемане на сигнал
Разследване на случая
Свързване с отговорните институции
Следене на последващите мерки

Антикорупционен сигнал

Не се колебайте да подадете сигнал сега

Приемаме подписани лично и анонимни сигнали. Ако искате да запазите анонимност, използвайте публичен Wi-Fi или VPN Anonymizer и посочете инициали или псевдоним. Впишете и-мейл адреса си ако предпочитате директна връзка с нас.
Като малка експертна организация обработваме приоритетно сигнали, които съдържат достатъчно конкретни факти за корупция поне на средно ниво. Моля опишете всички факти и данни (имена, адреси, дати, суми, и-мейли). Приложете копия и/или оригинали на документи, ако разполагате с такива. Моля имайте търпение – обстойният ни подход на работа отнема време. Не разглеждаме казуси, които касаят единствено частен интерес.
*Задължителни полета
Не споделяйте информацията с трети страни, за да не прикрят извършителите следите си.
Моля кликнете с мишката върху Дърво.