КАНДИДАТСТВАЙТЕ В КУРС „РАЗСЛЕДВАЩА ЖУРНАЛИСТИКА СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА“

Фондация „Антикорупционен фонд“ (АКФ) организира практически обучителен курс „Разследваща журналистика срещу корупцията“.

Тук ще откриете всички прессъобщения, позиции, анализи и участия в медиите на Антикорупционния фонд.

Вижте повече

 

Годишният мониторингов доклад на АКФ за 2023: Антикорупционните институции са в точка на замръзване

Докладът анализира развитието на 57 ключови разследвания за корупция от прокуратурата и практиката на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ)

„Годината следва да бъде най-кратко и точно характеризирана като „година на пълна въздържаност на прокуратурата да разследва корупция по високите етажи на властта“, коментира Андрей Янкулов, автор на първата част на доклада, която анализира дейността на прокуратурата.

Изтеглете доклада от тук.

Анализ на АКФ на новия Закон за противодействие на корупцията: „Нови разследващи органи не могат да компенсират липсата на визия за цялостна реформа на наказателното правосъдие“

Анализът се фокусира върху предстоящите промени в дейностите по разкриване и разследване на корупционни престъпления след закриването на КПКОНПИ. Вижте пълния анализ тук.

Антикорупционни институции 2022: широко затворени очи

Докладът анализира развитието на 56 ключови разследвания за корупция от прокуратурата и практиката на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ).

Можете да изтеглите доклада от тук.

АНАЛИЗ "Цената на свободното слово"

Докладът е първи опит за систематичен обзор и анализ на правната практика по т. нар. „стратегически дела срещу публично участие“ (известни с английския акроним SLAPP) срещу журналисти и граждански активисти в България за периода 2000 г. – март 2023 г

Изтеглете доклада от тук

АКФ публикува концепция за необходимата реформа на наказателното правосъдие

Антикорупционният фонд (АКФ) публикува днес концепция с конкретни предложения за реформиране на българската система на наказателно правосъдие. Автор на текста е старши правният съветник в АКФ и бивш прокурор и зам.-министър на правосъдието и вътрешните работи Андрей Янкулов.

Вижте анализа от тук.

КОНТРОЛИРАНИЯТ И КУПЕН ВОТ В БЪЛГАРИЯ, Парламентарни избори, октомври 2022 г.

Анализът показва какво се е случило в 1738 рискови секции, които експертите на АКФ идентифицират след статистически анализ на резултатите от всички избори в периода 2013 – 2021, както и кои са новите секции в риск. Вижте целия анализ тук.

Антикорупционни институции: нулева година

Настоящият анализ е вече трети поред от осъществяваното от АКФ ежегодно независимо гражданско наблюдение на най-значимите наказателни производства на предполагаемо корупционно поведение по високите етажи на властта.  Вижте повече тук.

Парламентарни избори ноември 2021: какво се случи в рисковите секции?

  • Тенденцията рисковите секции да регистрират по-отчетлив спад на избирателната активност от останалите секции, отчетена на парламентарните избори през юли 2021г., се запазва…
    Вижте повече тук.

КОНТРОЛИРАНИЯТ И КУПЕН ВОТ В БЪЛГАРИЯ РАЗМЕР И ВЛИЯНИЕ. Парламентарни избори, юли 2021 г.

Настоящият анализ се състои от две части. Първата част разглежда как се е гласувало в секциите, в които през април месец бе отчетен по-висок риск от контролиран и купен вот. Втората част представя резултатите от прилагането на методологията за идентифициране на риск от купен и контролиран вот върху резултатите от парламентарните избори, проведени през юли 2021 г. Вижте повече тук.

Нарушена легитимност: контролираният и купен вот в Българи. Размер и влияние. Част II – Президентски избори 2016 г. Избори за Европейски парламент 2019 г.

Посредством количествен анализ на резултатите от проведените в България в периода 2013- 2021 г. избори за парламент, местни избори, избори за Европейски парламент и президентски избори екипът на фондация Антикорупционен фонд, съвместно с криминолога д-р Мария Карайотова, изработи методология за определяне на секциите, които са в риск от контролиран и купен вот. Вижте анализа тук. 

Антикорупционни институции 2020: проблемите се задълбочават

Какви са резултатите от борбата с политическата корупция в България в последните пет години? Колко политици и висши държавни служители в България са осъдени по обвинения за корупция? Колко са оправдани? Колко от повдигнатите обвинения още не са влезли в съдебната зала? Какво се случва с някои забравени разследвания? За колко политици и висши държавни служители е установен конфликт на интереси? Вижте повече тук.

Контролираният и купен вот в България. Размер и влияние. Парламентарни избори 04.04.2021г.

Изследването анализира резултатите на парламентарните избори, проведени на 04.04.2021г., за да очертае размера и влиянието на контролирания и купен вот в България. Той стъпва на методология, изготвена въз основа на изследване на всички парламентарни и местни избори в периода от 2013 до 2019 г. Анализът идентифицира и списък с рискови секции в цялата страна, които експертите представят под формата на интерактивна карта. Автор на анализа е докторът по криминалистика Мария Карайотова и политологът Марио Русинов.

Вижте пълния анализ тук.

Купеният и контролиран вот. Размер и влияние.

Изследването анализира резултатите от всички парламентарни и местни избори в периода от 2013 до 2019 г., за да очертае размера и влиянието на контролирания и купен вот в България. Анализът идентифицира и списък с рискови секции в цялата страна, които експертите представят под формата на интерактивна карта. Можете да видите анализа тук.

ХИМЕРАТА НА БЪЛГАРСКИЯ ЗАКОНОТВОРЕЦ – създаване на механизъм за ефективно разследване на главния прокурор

Настоящият анализ разкрива защо предложената от депутати от управляващото мнозинство със скоростно приет на първо четене законопроект фигура на „прокурор по разследването срещу главния прокурор“ не съответства на критериите за независимост от този, когото трябва да разследва, респективно няма да отговори на нуждите за изпълнение на решението на Европейския съд по правата на човека по делото „Колеви срещу България“. Успоредно с липсата на изискваните гаранции за независимост, проектът страда и от други слабости, които биха могли да доведат до реална опасност или от фактическо или юридическо блокиране на потенциалното разследване срещу главния прокурор, или от неоснователното му наказателно преследване по политически или конюнктурни причини.
Прочетете пълния анализ тук.

Контролът върху наказателното преследване - необходимата реформа на наказателното правосъдие

Настоящият анализ предлага концепция за адресиране на основни проблеми на системата на наказателно правосъдие през правомощията на прокурорската институция, като бъдат: 1) изцяло елиминирани фактическите проявления на функцията по „общ надзор“ на прокуратурата като отживелица от времето на тоталитарната държава; 

Вижте целия анализ тук.

Цялата история на "Осемте джуджета" -всичко, което не можахме да разкажем във филмите

Фактите по казуса, правен анализ, реакции, нашите изводи и апел към институциите

Годишен мониторингов доклад на АКФ за 2019 „Антикорупционни институции: активност без видими резултати“.

Можете да изтеглите доклада от тук.

Настоящият доклад поставя началото на ежегодно независимо гражданско наблюдение на случаи на (твърдения за) корупционни престъпления и конфликти на интереси по високите етажи на властта. Наблюдението се състои от две части: (1) анализ на 40 знакови наказателни дела в досъдебна и съдебна фаза за периода 2014-2019 и (2) оценка на решения по сигнали за конфликт на интереси на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) за 2019. Докладът дава конкретен отговор на въпроса какви са резултатите от борбата с политическата корупция в България в последните пет години.

Не оставаме безучастни.

Не бъдете и Вие!

Мониторинг на сигнали
Разследване и
анализ
Законов натиск

Информиране на гражданите

Антикорупционен сигнал

Не се колебайте да подадете сигнал сега