"Апартаментгейт"

Апетитни апартаменти на любопитни цени, но за избрани. Разследването ни доведе до редица оставки, но адекватни институционални мерки все още липсват.

Подкрепете ни

АКФ е неправителствена организация, която финансира дейността си чрез дарения.

Не оставаме безучастни.

Не бъдете и Вие!

Разследвания

АКФ разследва съмнения за конфликт на интереси сред висши държавни служители и политици, както и съмнения за корупция със значителни материални вреди за българското общество. Позоваваме се на публично-достъпни документи, които придобиваме чрез определените от закона начини.

Становища

Екипът ни се състои от водещи експерти-юристи, които следят и анализират държавните политики и законодателни инициативи за борба с корупцията и редица свързани теми. Целим да информираме медиите и обществото за системните причини, способстващи високите нива на корупция в България.

Анализи

АНТИКОРУПЦИОННИ ИНСТИТУЦИИ: тенденции и практики

Докладът оценява дейността на основните антикорупционни институции през 2018 г. като се имат предвид цялостната законодателна рамка, както и натрупаните практики по нейното прилагане през предходните години.

Приемане на сигнал
Разследване на случая
Свързване с отговорните институции
Следене на последващите мерки

Антикорупционен сигнал

Не се колебайте да подадете сигнал сега

Приемаме подписани лично и анонимни сигнали. Ако искате да запазите анонимност, използвайте публичен Wi-Fi или VPN Anonymizer и посочете инициали или псевдоним. Впишете и-мейл адреса си ако предпочитате директна връзка с нас.
Като малка експертна организация обработваме приоритетно сигнали, които съдържат достатъчно конкретни факти за корупция поне на средно ниво. Моля опишете всички факти и данни (имена, адреси, дати, суми, и-мейли). Приложете копия и/или оригинали на документи, ако разполагате с такива. Моля имайте търпение – обстойният ни подход на работа отнема време. Не разглеждаме казуси, които касаят единствено частен интерес.
*Задължителни полета
Не споделяйте информацията с трети страни, за да не прикрят извършителите следите си.