Две деяния, извършени в условията на продължавано престъпление по чл. 311, ал.1 от НК, са констатирали от Районната прокуратура в Благоевград след сигнал на АКФ.
20/06/2018
СКИ ПИСТИТЕ НА АЛЕКО – БЕЗ КАТЕГОРИЗАЦИЯ И КОНТРОЛ НА БЕЗОПАСНОСТТА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА. “ВИТОША СКИ” ДЪРЖИ 117 ТЕРЕНА, ПОРЕДНИ ГОДИНИ БЕЗ ТЪРГ
13/07/2018

УПРАВИТЕЛЯТ НА АНТИКОРУПЦИОННИЯ ФОНД, МИРОСЛАВА ПЕТРОВА, БЕШЕ ОТНОВО ПРИЗОВАНА ПО СЛУЧАЯ “МЕНКАУРА”, ТОЗИ ПЪТ ЗА ДА И БЪДЕ ВРЪЧЕН ПРЕДУПРЕДИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

Тема:

Обществени поръчки

Статут:

Сигнал до АДФИ и Прокуратурата

Етап:

Предупредителен протокол СДВР

Компетентните органи безпрецедентно настояват Петрова да се въздържа от посегателства срещу управителя на Менкаура – Димитър Атанасов. Управителят на АКФ не познава това лице.

 

В  случая Министерството на вътрешните работи вероятно твърди, че има достатъчно данни, за да се предположи, че Петрова ще извърши престъпление срещу Димитър Стоянов Атанасов. Преди около месец Атанасов се превърна в обект на публикация от страна на Антикорупционния фонд. Правният отдел на фонда откри сериозни несъответствия в документацията, с която фирма на Атанасов е спечелила обществена поръчка за саниране в Благоевград. На 23 март 2018 г. АКФ сезира прокуратурата и АДФИ относно обосновано предположение за деклариране на неверни данни в документ на победителя от обществена поръчка с предмет „Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – ІІ-ри етап“. Поръчката е за санирането на “Многофамилна жилищна сграда – блок №38” с адрес     ж. к. „Ален мак“ и е на стойност  1 158 757.3 лв без ДДС.

Миналата седмица Районната прокуратура в Благоевград потвърди съмненията на АКФ, че в офертата на победителя – „Менкаура“ ЕООД, има данни за съставяне на официален документ, в който са удостоверени неверни обстоятелства с цел да бъде използван като доказателство за тях. Според Наказателния кодекс извършителят на това престъпление  се наказва с лишаване от свобода до пет години.

В постановлението, с което прокуратурата в Благоевград изпраща по компетентност, разследването по случая „Менкаура“ на Софийската районна прокуратура, ясно се казва, че управителят на фирмата Димитър Атанасов е съставил два документа с невярно съдържание. Той твърди, че „Менкаура“ ЕООД е била подизпълнител на „ХУФУ“ЕООД – друга управлявана от него в миналото фирма, при изграждането на детската градина в Плевен. Договорът за изграждането на обекта обаче ясно казва,  че „ХУФУ“ ЕООД е работила без подизпълнители по този обект.

Според прокуратурата има достатъчно данни за образуване на досъдебно производство. Според информационната система на държавното обвинение Софийската районна прокуратура е възложила на разследващ полицай от СДВР да извърши разследването.

На практика може да се направи изводът, че Атанасов е фалшифицирал биографията на фирмата „Менкаура“, за да спечели обществената поръчка за санирането в Благоевград.

След тази публикация Мирослава Петрова беше предупредена от МВР да не извършва престъпление или нарушение срещу личността на Димитър Стоянов Атанасов. Какво е породило опасенията на властите за здравето и живота на предприемача не е ясно, особено при факта, че управителят на фонда нито позвава, нито е виждал въпросното лице, а единствено сезира компетентните органи за проверка със съмнения за нередности в определена обществена поръчка, които в случая изглежда се потвърждават от прокуратурата на този етап.

Оказва се, че за упражняване на конституционни права на сезиране на държавните органи и за осъществяване на обществено полезна дейност всеки може да се сдобие с предупредителна протокол, като потенциален нарушител и престъпник.

Тук възниква логичният въпрос  кого всъщност пазят полицията и прокуратурата?


Наказтелно-процесуален кодекс на Република България

Съдействие на обществеността
Чл. 204. Органите на досъдебното производство използват широко съдействието на обществеността за разкриване на престъплението и изясняване на обстоятелствата по делото.

Задължение на гражданите и длъжностните лица за уведомяване
Чл. 205. (1) Когато узнаят за извършено престъпление от общ характер, гражданите са обществено задължени да уведомят незабавно орган на досъдебното производство или друг държавен орган.

(2) Когато узнаят за извършено престъпление, подлежащо на обществен ред, длъжностните лица трябва незабавно да уведомят органа на досъдебното производство и да предприемат необходимите мерки за запазване на общото състояние и данни за престъплението.