АДФИ ЩЕ ИНСПЕКТИРА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА СЛЕД СИГНАЛ НА АНТИКОРУПЦИОННИЯ ФОНД
15/10/2018
АКФ СЕЗИРА ПРОКУРАТУРАТА ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИЯ НАЙ – ГОЛЯМ ФОТОВОЛТАИЧЕН ПАРК В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА
20/11/2018

СЛЕД СИГНАЛ НА АНТИКОРУПЦИОНЕН ФОНД:

Тема:

ИНДИКАТОРИ ЗА НЕИЗГОДНА СДЕЛКА

Статут:

ПРОКУРОРСКО ПОСТАНОВЛЕНИЕ С ДАННИ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ НА МИНИСТЪР

Етап:

ИЗПРАТЕНО ПО КОМПЕТЕНТНОСТ КЪМ СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА

 

Прокуратурата откри данни за престъпление по служба, извършено от министър

При установеното по прокурорската преписка „може да се направи извод, че че са налице данни за престъпление по служба – по член 282 от НК, извършено от министър“. Това констатира прокурор Боряна Бецова в постановлението относно сигнала на АКФ за нередности при наемането на сградата на Административен съд – София област. “В сигнала се излагат съмнения за корупционна схема, в центъра на която е наемодателят на сградата, се казва в прокурорското постановление.

По – конкретно, Бецова намира данни за извършено престъпление от министър Миглена Тачева при наемането на сградата,  собственост на „Транслат“ АД.

В началото на септември тази година правният екип на АКФ сезира прокуратурата, че сградата на улица „Съборна“ номер 7 е наета по договор № 15-00-566 от 15.10.2007г. от правосъдното ведомство за нуждите на съдебната власт срещу цена от 16 евро на квадратен метър. Към датата на подписването на договора, средната цена за квадратен метър в района на „Съборна“ е била 11.38 евро. Договорът, сключен от Министерството на правосъдието обаче, е за доста висока над средната стойност, като се има предвид и значителната обща площ на сградата – 2399.57 кв. м. Към 2007 година правосъдното ведомство е представлявано от Миглена Тачева.

С влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Конституцията на Република България /ДВ бр. 100/18.12.2015г./ и Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт /ДВ бр. 28/08.04.2016г./ недвижимите имоти на съдебната власт преминават в управление на Пленума на Висшия съдебен съвет (ВСС). Вследствие на това, ВСС сключва договор № ВСС-4637/30.03.2017г. отново за наем на сградата на ул. „Съборна“ №7, собственост все още на „Транслат“ АД. Наемната цена остава непроменена от тази на последния анекс към договора между Министерството на правосъдието и „Транслат“ АД или 13,50 евро на квадратен метър.

В отговор на запитване по ЗДОИ, ВСС отговаря на Антикорупционен фонд, че средната наемна цена за района, по времето на подписване на договора, е била 7,89 евро на квадратен метър. Подписаният от ВСС договор е в духа на онзи между „Транслат“ и Правосъдното ведомство и е на почти двойна цена. Твърдяната причина за сключването на тази, както изглежда, неизгодна сделка, е че не е бил наличен друг имот в района, който да може да осигури работна площ на едно място за работата на администрацията на ВСС, Административен съд – София Област, Софийска градска прокуратура и Окръжна прокуратура – град София. От ВСС не поясниха какво налага тези звена на съдебната власт, които се помещават на „Съборна“, да се намират точно в този район. От друга страна в постановлението на СГП не е коментирано продължаването на договора на „Транслат“ АД от предходния състав на ВСС.

Обвинителят от Софийската градска прокуратура препраща сигнала по компетентност на Специализираната прокуратура, тъй като това звено на държавното обвинение е натоварено да разследва сигнали срещу министри.


Наказтелно-процесуален кодекс на Република България

Съдействие на обществеността
Чл. 204. Органите на досъдебното производство използват широко съдействието на обществеността за разкриване на престъплението и изясняване на обстоятелствата по делото.

Задължение на гражданите и длъжностните лица за уведомяване
Чл. 205. (1) Когато узнаят за извършено престъпление от общ характер, гражданите са обществено задължени да уведомят незабавно орган на досъдебното производство или друг държавен орган.

(2) Когато узнаят за извършено престъпление, подлежащо на обществен ред, длъжностните лица трябва незабавно да уведомят органа на досъдебното производство и да предприемат необходимите мерки за запазване на общото състояние и данни за престъплението.