АКФ СИГНАЛИЗИРА АДФИ ЗА НЕРЕДНОСТИ В ДОГОВОРА ЗА ТОЛ-СИСТЕМАТА
24/01/2019
АКФ ИЗПРАЩА ЗА ПРОВЕРКА ЗАМЕНКИ НА ИМОТИ МЕЖДУ СТРОИТЕЛНА ФИРМА И ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ ЗАРАДИ СЪМНЕНИЯ ЗА НЕРЕАЛНА ЦЕНА
19/03/2019

НЕЗАКОННИ ПРОУЧВАНИЯ ПО БЪДЕЩАТА АВТОМАГИСТРАЛА СТРУМА ПОВДИГАТ ВЪПРОСИ ОКОЛО ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

Извадка от сравнителен анализ на сателитните снимки в района на пътя Кресна – с.Влахи, които показват променен участък с дължина 2339 метра. Промените включват прочистване на растителност и изцяло нов горски път/просека в зоната на бъдещи акведукти и тунели съгласно одобрения идеен проект за АМ Струма, лот 3.2.2. Участъкът попада в 11 подотдела на ДГС-Кресна. Снимките са от периода 27 юли – 7 август 2018г. т.е. три седмици преди обявяването на обществената поръчка за работен проект и строителство на този участък от магистралата. Общата дължина на променените участъци в изследваните райони, които попадат в района на лот 3.2.2 на АМ Струма надхвърлят 7000 метра и са установени чрез подробен анализ на сателитни изображения. Източник на сателитните изображения е спътникът Sentinel-2, част от европейската програма за наблюдение на земята Коперник. Спътникът е оборудвани с мултиспектрален инструмент, който предоставя данни в 13 различни честотни ленти във видимия и инфрачервения спектър и позволява точно засичане всякакви извършени промени по земната повърхност с висока резолюция и датиране до няколко дни.

Тема:

СЪМНЕНИЯ ЗА НЕРЕДНОСТИ В ИЗБОРА НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА УЧАСТЪК ОТ АВТОМАГИСТРАЛА „СТРУМА“

Статут:

МЕДИЙНО РАЗСЛЕДВАНЕ 

Етап:

РАБОТА ПО СИГНАЛ ДО КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ 

 

Незаконни проучвания по бъдещата автомагистрала Струма повдигат въпроси около процедурата за избор на изпълнител

 

Над 7 километра незаконни временни пътища и следи от сондажи с неизвестен произход и без правно основание в района на Кресна, в непосредствена близост до трасето на бъдещата автомагистрала Струма (лот 3.2.2.) бяха открити при проучване на фондация „Антикорупционен фонд“ (АКФ). Резултатите от проучването бяха показани в разследване на бТВ, излъчено в сутрешния блок днес, 11 февруари.

 

Проучването започна след сигнал получен от АКФ през декември 2018г. и потвърди информацията, че се извършват неправомерни подготвителни и проучвателни действия по бъдещата магистрала, преди да има обявен спечелил участник в процедурата за избор на изпълнител. Проучванията се извършват и дори преди обявяване на обществената поръчка за изготвяне на технически проект и строителство на участъка „Крупник-Кресна“ на АМ Струма.

 

От направен анализ на сателитни изображения беше установен периода на изграждане на незаконните временни пътища − юни-септември 2018г. На място бяха установени и следи от извършени вертикални сондажи, типични за проучвателни дейности в началните етапи на пътното строителство.

 

Терените, върху които са направени пътищата и сондажите са държавна собственост и попадат в района на „Държавно горско стопанство Кресна”. Директорите на горското стопанство и Югозападното държавно предприятие не знаят за съществуването на пътищата и сондажите и отричат те да са изградили или да са дали разрешение за изграждането им.

 

Значителната част от пътищата и сондажите (около 6,4 км от общо 7 км пътища) са извършени в период преди публикуване на официалната страница на АПИ на решението за откриване на поръчката и на цялата налична информация, включително в частта “инженерна геология”, предоставена на участниците в процедурата за избор на изпълнител на технически проект и строителство на участъка „Крупник-Кресна“ от лот 3.2.2. и участъка „Обходен път на гр. Кресна“ от Лот 3.3.

 

Свидетели потвърждават, че пътищата са строени през лятото на 2018 г. с цел извършване на проучвателни дейности по АМ „Струма“.

 

Според правния екип на АКФ неправомерното събиране на допълнителна информация би дало сериозно предимство на  участник в процедурата, разполагащ с нея. Това би нарушило принципа на прозрачност и равнопоставеност на участниците в обществената поръчка − основни принципи при разходването на публични средства, последователно проведени в европейското и националното законодателство в областта на обществените поръчки.

 

Индикативната стойност на обществената поръчката на участъка „Крупник-Кресна“ от лот 3.2.2. и участъка „Обходен път на гр. Кресна“ от Лот 3.3 надвишава 430 млн. лева без ДДС.

 

С оглед на значителните публични средства, които предстои да бъдат вложени в проекта, и с цел да се разсеят съмнения за корупционни практики, АКФ призовава компетентните органи да разследват случая и да обявят публично кои са фирмите, извършили неправомерните проучвания.

 

Призоваваме гражданите да се свържат с нас, ако разполагат с допълнителна информация. Ще продължим да следим случая и ще сигнализираме компетентните органи.

 

Описание на снимков материал: Извадка от сравнителен анализ на сателитните снимки в района на пътя Кресна – с.Влахи, които показват променен участък с дължина 2339 метра. Промените включват прочистване на растителност и изцяло нов горски път/просека в зоната на бъдещи акведукти и тунели съгласно одобрения идеен проект за АМ Струма, лот 3.2.2. Участъкът попада в 11 подотдела на ДГС-Кресна. Снимките са от периода 27 юли – 7 август 2018г. т.е. три седмици преди обявяването на обществената поръчка за работен проект и строителство на този участък от магистралата.

Общата дължина на променените участъци в изследваните райони, които попадат в района на лот 3.2.2 на АМ Струма надхвърлят 7000 метра и са установени чрез подробен анализ на сателитни изображения. Източник на сателитните изображения е спътникът Sentinel-2, част от европейската програма за наблюдение на земята Коперник. Спътникът е оборудвани с мултиспектрален инструмент, който предоставя данни в 13 различни честотни ленти във видимия и инфрачервения спектър и позволява точно засичане всякакви извършени промени по земната повърхност с висока резолюция и датиране до няколко дни.


Наказтелно-процесуален кодекс на Република България

Съдействие на обществеността
Чл. 204. Органите на досъдебното производство използват широко съдействието на обществеността за разкриване на престъплението и изясняване на обстоятелствата по делото.

Задължение на гражданите и длъжностните лица за уведомяване
Чл. 205. (1) Когато узнаят за извършено престъпление от общ характер, гражданите са обществено задължени да уведомят незабавно орган на досъдебното производство или друг държавен орган.

(2) Когато узнаят за извършено престъпление, подлежащо на обществен ред, длъжностните лица трябва незабавно да уведомят органа на досъдебното производство и да предприемат необходимите мерки за запазване на общото състояние и данни за престъплението.