Разследвания

Антикорупционният фонд настоява министърът на правосъдието, инспекторатът към ВСС и дисциплинарната комисия на нотариалната камара да започнат дисциплинарни проверки на четирите замесени кантори.