Разследвания

Повече от 9 години г-н Тодор Попов е в нарушение на законовите изисквания за деклариране на потенциален конфликт на интереси.