Дипломат с прекратен мандат след корупционен сигнал е бил три месеца служебен зам-министър с ресор „Обществени поръчки“
29/06/2017
В зависимост от тълкуването на така написаното техническо задание се оказва, че поръчката може да бъде изпълнена и срещу едва 10% от прогнозната й стойност
Десет обществени поръчки по трансгранична европрограма – за проверка от ОЛАФ, румънската и българската прокуратури
20/06/2017

Ще има ли разследване и за нотариалните кантори в казуса с арестувания съдия по вписванията?

Тема:

Ще има ли разследване и за нотариалните кантори в казуса с арестувания съдия по вписванията?

Статут:

Становище

Етап:

Подаден сигнал до:
Министърът на правосъдието
Инспекторатът към ВСС
Дисциплинарната комисия на нотариалната камара

Наказтелно-процесуален кодекс на Република България

Съдействие на обществеността Чл. 204. Органите на досъдебното производство използват широко съдействието на обществеността за разкриване на престъплението и изясняване на обстоятелствата по делото.

Задължение на гражданите и длъжностните лица за уведомяване Чл. 205. (1) Когато узнаят за извършено престъпление от общ характер, гражданите са обществено задължени да уведомят незабавно орган на досъдебното производство или друг държавен орган.

 

Антикорупционният фонд настоява министърът на правосъдието, инспекторатът към ВСС и дисциплинарната комисия на нотариалната камара да започнат дисциплинарни проверки на четирите замесени кантори.

От изключително важно значение е да се установи дали ролята на нотариусите е била на участници, изнудващи или на посредници в корупционната схема.

Случаят със задържания на 30 май съдия по вписванията Йордан Раденков, който бе обвинен от прокуратурата във вземане на подкуп от представители на две нотариални кантори с цел по-бързо вписване на нотариални актове и документи на техни клиенти, повдига въпроса дали институцията няма избирателен подход при повдигане на обвинения и не разпъва чадър над нотариалните кантори. Това се казва в становище на правния център на Антикорупционния фонд, който вече е изпратен до министъра на правосъдието, инспектората на ВСС (който единствен може да разследва действията на прокуратурата) и нотариалната камара с искане за задействане на проверки.

От изключително важно значение е дали ролята на нотариусите е била на участници, изнудващи или на посредници в корупционната схема. Ако става дума за класическа корупционна схема, в нея на наказателна отговорност подлежат и двете страни. Обвинени нотариуси обаче до този момент няма. „Ако прокуратурата се е позовала на чл. 306 от Наказателния кодекс, според който „не се наказва онзи, който е предложил, обещал или дал подкуп, ако е бил изнуден от длъжностното лице, арбитъра или вещото лице да стори това и ако незабавно и доброволно е съобщил на властта“, то на съдията би трябвало поне да е повдигнато обвинение и за изнудване“, подчертава Грета Ганева, директор на правния център на фонда. Обвинение срещу Раденков за изнудване обаче също няма.

Няма и информация дали представителите на нотариалните кантори са съобщили незабавно и доброволно на властта, което е задължително условие за оневиняването им. От прокуратурата вече обявиха, че разследването срещу съдията по вписванията е от октомври 2016 г., но ако това е така пък, няма как едновременно да е вярно, че разкриването на престъплението е резултат от разследване от м. октомври и едновременно с това да е резултат от незабавно и доброволно съобщаване на властите от страна на изнудваните (предпоставка по смисъла на чл.306 от НК).

Друга пречка пред прилагане на чл. 306 от НК е, че по-бързото вписване на дадени документи е нужно на клиентите им, а не на самите нотариуси и в този случай те биха били само посредници, а не изнудвани, както е записано в закона. Така съгласно чл.305а от НК „който посредничи да се извърши някое от деянията по предходните членове, ако това не представлява по-тежко престъпление, се наказва с лишаване от свобода до три години и глоба до пет хиляди лева“. Такива обвинения обаче не са повдигани и изобщо не е ясно дали са събирани доказателства в тази насока.

В допълнение на това, в първоначалните изказвания на прокуратурата се говори за четири замесени кантори, а след това се споменават само две, като за останалите кантори не се споменава нищо, нито има повдигнати обвинения.

Важно е тези въпроси да бъдат изяснени, за да не се създава впечатление за прикриване на участници, смятат от правния център на АКФ и уточняват, че дисциплинарни проверки могат да бъдат стартирани и по време на прокурорската проверка и ако в техния ход бъдат събрани доказателства за престъпления, те следва да бъдат изпратени на прокуратурата.