Проверка на МРРБ потвърди: Районирането на комарите по Дунав и още девет обществени поръчки са със сериозни нарушения
13/09/2017
Ще има ли разследване и за нотариалните кантори в казуса с арестувания съдия по вписванията?
23/06/2017

Дипломат с прекратен мандат след корупционен сигнал е бил три месеца служебен зам-министър с ресор „Обществени поръчки“

Тема:

Политически назначения

Статут:

Разследване

Етап:

Преписка изпратена до президента на Република България

Наказтелно-процесуален кодекс на Република България

Съдействие на обществеността Чл. 204. Органите на досъдебното производство използват широко съдействието на обществеността за разкриване на престъплението и изясняване на обстоятелствата по делото.

Задължение на гражданите и длъжностните лица за уведомяване Чл. 205. (1) Когато узнаят за извършено престъпление от общ характер, гражданите са обществено задължени да уведомят незабавно орган на досъдебното производство или друг държавен орган.

 

Резултатите от проверката на АКФ са изпратени на президента Румен Радев

Заместник-министър с ресор "Обществени поръчки и инвестиционни проекти" в служебното правителство на Огнян Герджиков е бил върнат от дипломатическа служба през 2006 година след извънредна проверка по сигнал за финансови злоупотреби и съмнения за корупция, извършена от инспектората на Министерството на външните работи. След предсрочното прекратяване на мандата си служителят е напуснал сам министерството и работи в частния бизнес до януари 2017 година, когато е назначен за заместник-министър с ресори като управление на реурсите, публично-частно партньорство, инвестиции, както и контрол на търговски дружества с държавно участие. Тази позиция той е изпълнявал три месеца до встъпването на новото правителство.

Антикорупционният фонд провери и верифицира получен сигнал с информация за предсрочно прекратения мандат на заместник-министъра, бивш дипломат. По реда на Закона за достъп до обществена информация беше изискана от Министерство на външните работи информация за въпросните проверки. На фонда бяха представени копия от извършени извънредни проверка в съответното дипломатическо представителство на Република България, една от които е приключила с препоръки за прекратяване мандати на двама дипломатически служители.

В констатациите на проверяващите са общо 11 точки от сигнал до МВнР, в повечето от които са установени нарушения в дейности като издаване на паспорти, работа с нелицензирани фирми-посредници, нередовно водена документация и приоритетно обслужване на заявления, идващи от частни фирми, представяни като услуги на други посолства, липса на разходооправдателни документи и други. В резултат на проверката, извънредната комисия предлага да бъде разгледан въпроса за прекратяване на дългосрочните командировки на двама души. В резултат на 15 декември 2006 мандатът на дипломата е прекратен, а той е напуснал министерството доброволно, което е честа практика за избягване на дисциплинарно наказание или уволнение.

Според анализа на правния ни център резултатите от подобна вътрешна проверка не представляват достатъчно доказателство за нарушаване на закона и след вътрешната проверка те не са били изпратени на разследващи органи за да се установи дали има извършени престъпления. Поради това Антикорупционният фонд изпраща за сведение на президента на Република България (като назначаващ служебния министър-председател) резултатите от проверката и публикува резултатите от проверката без да споменава лични данни на засегнатото лице.

Антикорупционният фонд смята за ключово важно назначаването на висши държавни постове на личности с безупречна биография и без съмнения за корупция.