АКФ СЕЗИРА ПРОКУРАТУРАТА И АДФИ ОТНОСНО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА САНИРАНЕ В БЛАГОЕВГРАД СЪС СЪМНЕНИЯ ЗА ДЕКЛАРИРАНИ НЕВЕРНИ ДАННИ ОТ СПЕЧЕЛИЛИЯ КАНДИДАТ „МЕНКАУРА“ ЕООД
20/03/2018
ДЕПУТАТЪТ ВОЛЕН СИДЕРОВ ЩЕ БЪДЕ ПРОВЕРЯВАН ОТ АНТИКОРУПЦИОННАТА КОМИСИЯ ЗА НЕДЕКЛАРИРАНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
08/02/2018

АКФ НАСТОЯВА ЗА ПРОКУРОРСКА ПРОВЕРКА НА ОСВОБОДЕНИ ОТ КОНПИ 23 МЛН ЛЕВА НА ИЗДИРВАНО ЛИЦЕ

Тема:

ОСВОБОДЕНИ ОТ КОНПИ 23 МЛН ЛЕВА НА ИЗДИРВАНО ЛИЦЕ

Статут:

ВЪПРОСИ ПО ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВДИГАНЕ НА ЗАПОРА НА КОНПИ

Етап:

ПОДАДЕН СИГНАЛ ДО ПРОКУРАТУРАТА НА РБ

Наказтелно-процесуален кодекс на Република България

Съдействие на обществеността Чл. 204. Органите на досъдебното производство използват широко съдействието на обществеността за разкриване на престъплението и изясняване на обстоятелствата по делото.

Задължение на гражданите и длъжностните лица за уведомяване Чл. 205. (1) Когато узнаят за извършено престъпление от общ характер, гражданите са обществено задължени да уведомят незабавно орган на досъдебното производство или друг държавен орган.

 

Антикорупционният фонд сезира прокуратурата за проверка на фактите и обстоятелствата около прекратено през 2015 година производство на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) и вдигнат запор над активи на издирваната от няколко седмици с общодържавно издирване финландска гражданка от руски произход Елизабет Елена вон Месинг. Между освободените активи са 23 милиона лева в банкови сметки, дружествени дялове и недвижим имот. Така от две години, вече издирваната с общодържавно издирване и осъдена на първа инстанция за пране на 1.5 милиарда лева финландска гражданка от руски произход, разполага с всичките си активи и има сериозни съмнения, че те са изнесени от странат Разследване на фонда започна след получаване в края на миналата година на сигнал с копие на документ с решение на КОНПИ и медийни публикации по темата. За да установи истинността на документа, от правния екип на фонда поискаха по ЗДОИ информация от комисията. След получен отказ беше заведено дело, първото заседание по което е насрочено по-късно този месец.

През месец септември 2017 година Вон Мессинг и друг руски гражданин, Димитър Абрамкин, са осъдени от СГС на първа инстанция на десет години затвор и глоба от 628 милиона лева за пране на пари. Вон Мессинг е задържана в съдебната зала. Два месеца по-късно, Софийски апелативен съд отменя нейното задържане и налага нова, по-лека мярка за неотклонение - гаранция от 5 хиляди лева.

В момента Вон Мессинг се издирва с общодържавно издирване след разпореждане на СГС от януари 2018 година. Мотивите на съда са, че в молбата си за промяна на мярката тя е приложила документ от германски лекари, но проверката посредством Службата за сътрудничество по наказателни дела EUROJUST е установила, че единият от лекарите е починал близо година преди издаването на документа.

Според анализа на правния център на АКФ, с оглед на съмненията за документално престъпление при искането за промяна на мярката за неотклонение, е важно да бъдат установени всички въпроси около процедурата по вдигане на запора на КОНПИ над активи на издирваната финландска гражданка от руски произход:

- извършена ли е обстойна проверка на автентичността на представените от Вон Мессинг документи и какви са характеристиките им, въз основа на които КОНПИ приема, че същите представляват годни доказателствени средства, въз основа на които да се приемат за установени твърдените от нея факти;

- с оглед на това, че производството в Русия е отделяно по няколко наказателни производства, извършена ли е проверка от КОНПИ как действително е ставало това;

- Проследена ли е връзката между наказателните производства от 2008г. до 2014г., водени срещу вон Месинг в Русия по цитираните в решението състави;

- Извършена ли е самостоятелна и независима проверка от КОНПИ дали действително е прекратено производството срещу вон Месинг в Русия, във връзка с което е повдигнато обвинение в България и наложен запор на имуществото;

- Извършена ли е проверка за съответствие на фактическите и правни основания, по които е повдигнато обвинението срещу Вон Мессинг в България спрямо тези, въз основа на които е образувано производството срещу нея от КОНПИ?