To the Committee on Anti-Corruption, Conflict of Interests, and Parliamentary Ethics and the Committee on Interaction with Non-Governmental Organizations and the Complaints of Citizens at the Bulgarian National Assembly

Subject: Regarding the Parliamentary oversight over the work of the Anti-Corruption Commission in accordance with Art. 17 of the Anti-Corruption and the Forfeiture of Illegally Acquired Property Act The Anti-Corruption Fund Foundation (ACF) works ...

До Комисията по правни въпроси и Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика на Народното събрание

Становище относно правно уреждане на статута на нещатните сътрудници в Народното събрание и превенция на конфликта на интереси Фондация „Антикорупционен фонд“ (АКФ) работи в интерес на гражданското общество и в съдействие на правосъдието за възпре...

To the Committee on Legal Affairs at the Bulgarian National Assembly

With regards to the upcoming discussion of the Bulgarian President’s veto against the Anti-Corruption and Forfeiture of Illegal Property Act, the Anti-Corruption Fund Foundation (ACF) wishes to participate with its own representative in accordance wi...

Харесайте ни!


This will close in 140 seconds