To the Committee on Anti-Corruption, Conflict of Interests, and Parliamentary Ethics and the Committee on Interaction with Non-Governmental Organizations and the Complaints of Citizens at the Bulgarian National Assembly

Subject: Regarding the Parliamentary oversight over the work of the Anti-Corruption Commission in accordance with Art. 17 of the Anti-Corruption and the Forfeiture of Illegally Acquired Property Act The Anti-corruption Fund Foundation (ACF) wor...

До Комисията по правни въпроси и Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика на Народното събрание

Становище относно правно уреждане на статута на нещатните сътрудници в Народното събрание и превенция на конфликта на интереси Фондация „Антикорупционен фонд“ (АКФ) работи в интерес на гражданското общество и в съдействие на правосъдието за възпре...

To the National Assembly of The Republic of Bulgaria, the Anti-corruption, Conflict of Interests and Parliamentary Ethics Committee, the Legal Issues Committee, The Committee for the Interaction with NGOs and the Citizens of the National Assembly

The “Anti-Corruption Fund“ (ACF) foundation works in the interest of the civil society and in cooperation with justice with the purpose of impeding and investigating the corruption on all levels in the country and the high-level corruption. In our ca...