До Комисията по правни въпроси и Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика на Народното събрание

Становище относно правно уреждане на статута на нещатните сътрудници в Народното събрание и превенция на конфликта на интереси Фондация „Антикорупционен фонд“ (АКФ) работи в интерес на гражданското общество и в съдействие на правосъдието за възпре...

ACF insists that a veto is put on the anti-corruption law

Following a round of critical arguments addressed to the bill, the Anti-Corruption Fund filed their stand to the President, too, with a clear motivation and a request for putting a veto on the newly-passed anti-corruption law. ACF...

Anticorruption Institutions: Trends and Practice.

The Anti-Corruption Fund Foundation (ACF) has launched its annual monitoring report Anticorruption Institutions: Trends and Practice. ...