АКФ СЕЗИРА ПРОКУРАТУРАТА ЗА НЕЗАКОНЕН ДОБИВ НА ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ В ПАЗАРДЖИШКО
29/08/2018
АДФИ ЩЕ ИНСПЕКТИРА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА СЛЕД СИГНАЛ НА АНТИКОРУПЦИОННИЯ ФОНД
15/10/2018

ЕКИПЪТ НА „АНТИКОРУПЦИОНЕН ФОНД“ СЕЗИРА ПРОКУРАТУРАТА, ЧЕ СА НАЛИЦЕ ИНДИКАТОРИ ЗА „НЕИЗГОДНА СДЕЛКА“ ПРИ НАЕМАНЕТО НА СГРАДАТА, В КОЯТО СЕ ПОМЕЩАВА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СОФИЯ OБЛАСТ

Тема:

ИНДИКАТОРИ ЗА НЕИЗГОДНА СДЕЛКА

Статут:

ПРОВЕРКА 

Етап:

СИГНАЛ ДО ПРОКУРАТУРА

Проучване на юридическия екип на АКФ установи, че сградата на улица „Съборна“ номер 7 първоначално е наета от Правосъдното ведомство, представлявано от министъра по това време Миглена Тачева, с договор № 15-00-566 от 15.10.2007г. Към онзи момент сградата е наета за нуждите на съдебната власт срещу цена от 16 евро на квадратен метър. Според публичните данни, към датата на подписването на договора, средната цена за квадратен метър в района на „Съборна“ е била 11.38 евро. Договорът, сключен от Министерството на правосъдието обаче, е за доста висока над средната стойност, като се има предвид и значителната обща площ на сградата – 2399.57 кв. м.

С влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Конституцията на Република България /ДВ бр. 100/18.12.2015г./ и Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт /ДВ бр. 28/08.04.2016г./ недвижимите имоти на съдебната власт преминават в управление на Пленума на Висшия съдебен съвет (ВСС). Вследствие на това, ВСС сключва договор № ВСС-4637/30.03.2017г. отново за наем на сградата на ул. „Съборна“ №7, собственост все още на „Транслат“ АД. Наемната цена остава непроменена от тази на последния анекс към договора между Министерството на правосъдието и „Транслат“ АД или 13,50 евро на квадратен метър.

В отговор на запитване по ЗДОИ, ВСС отговаря на АКФ, че средната наемна цена за района, по времето на подписване на договора, е била 7,89 евро на квадратен метър. Подписаният от ВСС договор е в духа на онзи между „Транслат“ и Правосъдното ведомство и е на почти двойна цена. Твърдяната причина за сключването на тази, както изглежда, неизгодна сделка, е че не бил наличен друг имот в района, който да може да осигури работна площ на едно място за работата на администрацията на ВСС, Административен съд – София Област, Софийска градска прокуратура и Окръжна прокуратура – град София. От ВСС не изясниха какво налага тези звена на съдебната власт, които се помещават на „Съборна“, да се намират точно в този район.

В свое разследване по темата екипът на Биволъ* също изследва тезата за наличие на корупционна схема както по отношение на първоначално сключения от Министерство на правосъдието договор, така и по отношение на неговото подновяване от ВСС.

АКФ има за основна своя цел изграждане на ефективен граждански модел чрез секторна антикорупционна стратегия на превенция, идентификация и противодействие на корупцията и злоупотреба с власт в Република България, като осъществява дейност по извършване на целеви мониторинг на публичната и медийната среда, както и на работата на публичния сектор.


Наказтелно-процесуален кодекс на Република България

Съдействие на обществеността
Чл. 204. Органите на досъдебното производство използват широко съдействието на обществеността за разкриване на престъплението и изясняване на обстоятелствата по делото.

Задължение на гражданите и длъжностните лица за уведомяване
Чл. 205. (1) Когато узнаят за извършено престъпление от общ характер, гражданите са обществено задължени да уведомят незабавно орган на досъдебното производство или друг държавен орган.

(2) Когато узнаят за извършено престъпление, подлежащо на обществен ред, длъжностните лица трябва незабавно да уведомят органа на досъдебното производство и да предприемат необходимите мерки за запазване на общото състояние и данни за престъплението.