ОБЩИЯТ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ЦАРЕВО СЕ ИЗРАБОТВА ПРИ НЕАКТУАЛЕН КАДАСТЪР В НАРУШЕНИЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО, УСТАНОВИ АКФ
06/06/2018
УПРАВИТЕЛЯТ НА АНТИКОРУПЦИОННИЯ ФОНД, МИРОСЛАВА ПЕТРОВА, БЕШЕ ОТНОВО ПРИЗОВАНА ПО СЛУЧАЯ “МЕНКАУРА”, ТОЗИ ПЪТ ЗА ДА И БЪДЕ ВРЪЧЕН ПРЕДУПРЕДИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ
28/06/2018

Две деяния, извършени в условията на продължавано престъпление по чл. 311, ал.1 от НК, са констатирали от Районната прокуратура в Благоевград след сигнал на АКФ.

Тема:

Обществени поръчки

Статут:

Сигнал до АДФИ и Прокуратурата

Етап:

Констатации за престъпление на районна прокуратура

 

На 23 март 2018 г. Антикорупционният фонд (АКФ) сезира прокуратурата и АДФИ относно обосновано предположение за деклариране на неверни данни в документ на победителя от обществена поръчка с предмет „Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – ІІ-ри етап“. Поръчката е за санирането на “Многофамилна жилищна сграда – блок №38” с адрес     ж. к. „Ален мак“ и е на стойност  1 158 757.3 лв без ДДС.

 

В своя акт Районна прокуратура Благоевград потвърждава съмненията на АКФ, че в офертата на победителя – „Менкаура“ ЕООД, има данни за съставяне на официален документ, в който са удостоверени неверни обстоятелства с цел да бъде използван като доказателство за тях. Според Наказателния кодекс извършителят на това престъпление  се наказва с лишаване от свобода до пет години.

 

След публикацията по темата на страницата на АКФ, кметът на Благоевград Атанас Камбитов съзря злонамерена атака срещу него и община Благоевград. За разлика от него обаче в прокуратурата са преценили, че има данни за извършено престъпление.

 

В постановлението, с което прокуратурата в Благоевград изпраща по компетентност разследването по случая „Менкаура“ на Софийската районна прокуратура, ясно се казва, че управителят на фирмата Димитър Атанасов е съставил два документа с невярно съдържание. Той твърди, че „Менкаура“ ЕООД е била подизпълнител на „ХУФУ“ЕООД – друга управлявана от него в миналото фирма, при изграждането на детската градина в Плевен. Договорът за изграждането на обекта обаче ясно казва,  че „ХУФУ“ ЕООД е работила без подизпълнители по този обект.

 

На практика може да се направи изводът, че Атанасов е фалшифицирал биографията на фирмата „Менкаура“, за да спечели обществената поръчка за санирането в Благоевград.


Наказтелно-процесуален кодекс на Република България

Съдействие на обществеността
Чл. 204. Органите на досъдебното производство използват широко съдействието на обществеността за разкриване на престъплението и изясняване на обстоятелствата по делото.

Задължение на гражданите и длъжностните лица за уведомяване
Чл. 205. (1) Когато узнаят за извършено престъпление от общ характер, гражданите са обществено задължени да уведомят незабавно орган на досъдебното производство или друг държавен орган.

(2) Когато узнаят за извършено престъпление, подлежащо на обществен ред, длъжностните лица трябва незабавно да уведомят органа на досъдебното производство и да предприемат необходимите мерки за запазване на общото състояние и данни за престъплението.