За КПКОНПИ решенията на съда не важат: комисията не разсекрети решенията си за отнемане на имущество

Антикорупционната комисия (КПКОНПИ) не изпълни решението на Административен съд – София-град (АССГ), с което през ноември 2022 съдът я задължи в двуседмичен срок да разкрие решенията си за отнемане на имущество.

Вместо това КПКОНПИ подаде иск решението на съда да бъде обявено за нищожно и спря производството за предоставяне на обществена информация.

Абонирайте се за бюлетина на АКФ, за да научавате за най-новите ни разследвания и анализи:

С натискане на бутона потвърждавате, че сте запознати с Политиката ни за поверителност

„Отказът да се изпълни съдебно решение за разкриването на търсената информация противоречи на закона“, заявява Даниела Пенева, правен съветник към Антикорупционния фонд (АКФ). „Не е Комисията органът, който има правомощията да спре изпълнението на влязло в сила съдебно решение.

Оспорването на решението на АССГ от страна на КПКОНПИ е административен трик в опит да се избегне изпълнението на влязло в сила съдебно решение. То показва, че за комисията съдебните решения просто не важат.“

През ноември 2022 Административният съд отсъди, че решенията на КПКОНПИ за отнемане на незаконно придобито имущество не могат да са служебна тайна, а напротив – по закон трябва да бъдат публични – и задължи комисията да предостави пълен достъп до тях.

Делото за публичния достъп до решенията на КПКОНПИ беше започнато от Антикорупционния фонд, след като КПКОНПИ отказа да ги разкрие, твърдейки че те са „служебна тайна“ по силата на заповед от 2018 година на тогавашния председател на КПКОНПИ Пламен Георгиев. Георгиев подаде оставка през 2019 г. след скандала „Апартаментгейт“, започнал с разкрития на АКФ и Свободна Европа. Заповедта на Георгиев скрива решенията в най-обемната сфера на дейност на КПКОНПИ, в която са заети най-голям брой нейни служители и се издават най-голям брой актове.

Решенията са важни, защото именно чрез тях може да се изясни какви проверки са извършени от държавния орган, установените въз основа на тях факти, критериите и правните изводи, довели до образуване на съдебно дело, силно засягащо имуществената сфера на гражданите.

През ноември 2022 г. Административният съд – София град постанови КПКОНПИ да предостави търсената от АКФ информация в 14-дневен срок след влизането на съдебното решение в сила. Решението на съда е окончателно и не подлежи на оспорване.

Вместо да изпълни съдебното решение обаче, комисията подаде иск то да бъде обявено за нищожно. Веднага след това, КПКОНПИ самоволно спря разкриването на търсената от АКФ информация.

„Дори и при подаден иск за нищожност, КПКОНПИ няма право самоволно да реши да не изпълнява решението на съда и да не разкрива търсената от нея обществена информация. Решението на АССГ е влязъл в сила съдебен акт, задължителен за изпълнение от всички, до които се отнася, включително от административния орган – КПКОНПИ“, коментира Даниела Пенева.

Според Пенева КПКОНПИ е подала иска си за нищожност недобросъвестно. Искове за нищожност по този ред могат да се подават в изключителни случаи – ако съдебното решение например е постановено от некомпетентен орган или е толкова неразбираемо, че би могло да се приравни на липса на решение. В случая очевидно няма правни основания за оспорване на влязлото в сила съдебно решение, което е постановено от компетентния орган – Административния съд. Нещо повече, в исковата си молба КПКОНПИ привежда единствено аргументи за несъгласие с решението.

„Несъгласието с влязло в сила съдебно решение не отменя задължението същото да бъде изпълнено.

„Видно е, че КПКОНПИ подава иска си единствено с цел да се удължи съдебното производство и по този начин разкриването на информацията да бъде забавено или напълно спряно в безкрайно движение между съдебните институции“, продължава Пенева.

„Това е в пълно противоречие със Закона за достъп до обществена информация, който обявява решенията по дела за достъп до обществена информация за окончателни още след първата инстанция, именно за да защити обществения интерес от навременно получаване на информацията.“

„Действията на КПКОНПИ показват, че комисията се опитва да заобиколи закона, за да не изпълни съдебното решение“, коментира и Бойко Станкушев, директор на Антикорупционния фонд.

„Това поведение на ключов държавен орган е заплаха за правната сигурност и обществения интерес от достъп до информация. АКФ подаде жалба пред Административния съд, в която искаме съда да отмени решението, с което КПКОНПИ спира разкриването на исканата от нас информация.

Ще следим за решението на съда по жалбата ни и ще информираме обществеността своевременно.

Вярваме, че решенията на КПКОНПИ ще станат публични – общественият интерес е те да са такива, така както е постановил и съдът, в съответствие със закона.“

Решението, с което КПКОНПИ спира производството за предоставяне на обществена информация, е приложено към настоящето прессъобщение.

 


Сподели:

Прессъобщения

Съдът в Страсбург допусна за разглеждане жалбата на АКФ срещу отказа на КПКОНПИ да разкрие решенията си

АКФ праща на Европейския съд по правата на човека отказа на КПКОНПИ да публикува решенията си относно конфискацията на незаконно придобито имущество

Административният съд: Решенията на КПКОНПИ не могат да са служебна тайна и трябва да бъдат публикувани

КПКОНПИ незаконно е засекретила всички свои решения за отнемане на имущество

АКФ за решението на КПКОНПИ за Слави Трифонов: Институциите отново насърчават политиците да нарушават закона

Открито писмо на АКФ до народните представители от 47-то Народно събрание: Настояваме за задълбочена проверка на дейността на КПКОНПИ

КПКОНПИ установи конфликт на интереси за кмета на Община Никола Козлево Ешреф Реджеб

Съвместна позиция на пет неправителствени организации относно процедура по избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ)

Роднина на заместник-кмета по строителството в Перник печели обществена поръчка за ремонт в града

АКФ настоява за прокурорска проверка на освободени от КОНПИ 23 млн лева на издирвано лице