Уведомление за авторски права: Всички авторски и сродни права върху публикуваните аудио-визуални продукти са собственост на Фондация „Антикорупционен фонд“ (АКФ). Използването на откъси от видеата за репортажни и други журналистически цели е разрешено и безплатно, с посочване на авторството на АКФ. Споделянето на видеата в интернет пространството, включително чрез facebook, twitter, Instagram, youtube и други платформи e разрешено и безплатно, при условие, че е запазена целостта на продукта и е цитирано авторството на АКФ. Радио и телевизионното излъчване е разрешено и безплатно след предварително уведомление на acf@acf.bg поне 1 (един) работен ден предварително, при условие, че е запазена целостта на продукта и е цитирано авторството на АКФ.

Явор Златанов, липсващият глас от "Осемте джуджета", част 2

Втора част на интервюто "Явор Златанов, липсващият глас от "Осемте джуджета", в което се разказва за:
- цената, на която Специализираният съд "дарява" свободата;
- ...

Една година по-късно: Явор Златанов, липсващият глас от “Осемте джуджета”, проговаря в интервю за Антикорупционния фонд

През миналата година разследването на АКФ „Осемте джуджета“ разкри конкретни данни за това как в България се постига неправомерно влияние за уреждане на юридически конфликти и се правят опити ...

Парламентарни избори, юли 2021: Какво се случи в рисковите секции?

Колко хора гласуваха в рисковите секции през април и през юли 2021? Имаше ли спад на рисковия вот? За кого гласуваха избирателите в рисковите секции? Каква тежест имаше рисковият вот за резултата на всяка партия? Експертите на АКФ дават отговор...