Уведомление за авторски права: Всички авторски и сродни права върху публикуваните аудио-визуални продукти са собственост на Фондация „Антикорупционен фонд“ (АКФ). Използването на откъси от видеата за репортажни и други журналистически цели е разрешено и безплатно, с посочване на авторството на АКФ. Споделянето на видеата в интернет пространството, включително чрез facebook, twitter, Instagram, youtube и други платформи e разрешено и безплатно, при условие, че е запазена целостта на продукта и е цитирано авторството на АКФ. Радио и телевизионното излъчване е разрешено и безплатно след предварително уведомление на acf@acf.bg поне 1 (един) работен ден предварително, при условие, че е запазена целостта на продукта и е цитирано авторството на АКФ.

АДФИ: По следите на липсващия капацитет

15 сигнала за нарушения на стойност 294 милиона лева.
Толкова сигнали е изпратил Антикорупционният фонд до Агенцията за държавна финансова инс...

Шампиони по преференции

Какво е общото между футболен съдия, внучката на ромски лидер и лесничей в любимото горско стопанство на бившия премиер Бойко Бор...

Парламентарни избори ноември 2021: какво се случи в рисковите секции?

Увеличи ли се или спадна избирателната активност в рисковите секции през ноември 2021? Кои партии изгубиха най-много гласове в тях? Кои са лидерите по дял от рисковия вот в страната? Каква е тежестта на рисковия вот в резултатите на всяка парти...