Уведомление за авторски права: Всички авторски и сродни права върху публикуваните аудио-визуални продукти са собственост на Фондация „Антикорупционен фонд“ (АКФ). Използването на откъси от видеата за репортажни и други журналистически цели е разрешено и безплатно, с посочване на авторството на АКФ. Споделянето на видеата в интернет пространството, включително чрез facebook, twitter, Instagram, youtube и други платформи e разрешено и безплатно, при условие, че е запазена целостта на продукта и е цитирано авторството на АКФ. Радио и телевизионното излъчване е разрешено и безплатно след предварително уведомление на acf@acf.bg поне 1 (един) работен ден предварително, при условие, че е запазена целостта на продукта и е цитирано авторството на АКФ.

Блатни истории от Варненското езеро, Част 3: Как държавата помогна за частното пристанище на Доган

Антикорупционният фонд (АКФ) публикува днес третото видео от поредицата „Блатни истории от Варненското езеро“. Епизодът проследява необяснимите държавни преференции за бизнесите на Ахмед Доган, почетния председател на ДПС, свързани с...

Опасен ли е Аспаруховия мост?

Изпълняваният в момента проект за удълбочаване на каналите на Варненското езеро може да има фатални последици за безопасността на Аспаруховия мост във Варна. Това става ясно от публикувано днес видео интервю на Антикорупционния фо...

Неправилното позоваване на следствена тайна

Как най-добре може да се скрие обществена информация❓ Като, например, официален доклад на една държавна агенция за изв...