Въпроси към г-н Пламен Георгиев

Становище относно изслушване на кандидатите за председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и поставяне на въпроси към г-н Пламен Георгиев

Във връзка с предстоящото изслушване на кандидатите за председател на Комисията за противодействие на корупцията, Фондация „Антикорупционен фонд“ поставя следните въпроси към кандидата за председател на КПКОНПИ г-н Пламен Георгиев:
• По новия Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество служителите в КПКОНПИ трябва да се явяват на тест за почтеност на полиграф. Това правило обаче не важи за членовете на комисията и нейния преседател. С оглед важността на дейността и високото обществено очакване към новата комисия, не смятате ли че и те трябва да са подложени на такъв тест?

• Има ли по време на Вашия мандат в Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество (КОНПИ) внасяни доклади на Инспектората за вътрешни разследвания за злоупотреби и налагани ли са въз основа на тях санкции?

• Имало ли е практика в КОНПИ за вземане на противоположни решения, най-вече за прекратяване на производства и проверки, по един и същ казус, без промяна на фактическата обстановка?

• Как ще коментирате публикациите и твърденията, че в КОНПИ не се декласифицира служебна информация за прекратени производства и проверки в нарушение на сроковете, постановени изрично в Закона за защита на класифицираната информация?

• Методологията за изчисляване на значителни несъответствия на проверявани лица на КОНПИ досега беше обект на много критики за неясноти и възможни манипулации. Какво смятате, че трябва да се промени в тази област в новата комисия и как? По закон тази методика ще е предмет на вътрешни правила, които новият орган ще изработите и одобри.

• Смятате ли, че в прилагането на методологията на КПКОНПИ е добре да се въведе практиката от други страни (с по-добра статистика в борбата с корупцията по високите етажи на властта) да се извършва периодичен външен одит на процеса с цел избягване на възможни злоупотреби и манипулации?

• В досегашната си дейност като председател на КОНПИ, срещали ли сте се лично с проверявани лица преди да бъде прекратено производство или проверка срещу тях?


Сподели: