Тецът на Доган

В края на 2017 г. фирма без никакъв опит в енергетиката придобива ТЕЦ „Варна“ – по това време втората по големина топлоцентрала в България – от чешкото електроразпределително дружество ЧЕЗ. В момента на придобиването варненската фирма „Сигда“ е притежание на семейството на Данаил Папазов, бивш министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията в правителството на Пламен Орешарски.

През август 2018 мажоритарен собственик на топлоцентралата става почетният председател на Движението за права и свободи (ДПС) Ахмед Доган.

Механизмът на сделката по придобиването и последвалите решения на държавни органи, след които ТЕЦ-ът бързо печели договори за милиони от държавата пораждат редица въпроси за възможността на държавните институции да защитават обществения интерес в ситуации, в които са намесени съществени материални интереси на влиятелни лица. Именно заради това, на 19.06.2019 г. фондация „Антикорупционен фонд“ сигнализира четири държавни институции. Изпратихме сигнали до Държавна агенция „Национална сигурност”, Министерство на енергетиката, Комисиятата за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и Национална агенция за приходите (НАП). Настояваме за прозрачност в огласяването на резултатите на проверките.

За подробна хронология на казуса натиснете тук.

Newsletter

Абонирайте се за информационния бюлетин на АКФ, за да научавате за най-новите ни разследвания и анализи.

Вашият имейл адрес:

С натискане на бутона потвърждавате, че сте запознати с Политиката ни за поверителност


event icon

ЗДОИ до Електроенергиен системен оператор ЕАД (ЕСО)

В заявлението се опитваме да получим информация относно мотивите за предложението на ЕСО до Министъра на енергетиката за увеличаване на разполагаемата мощност за студен резерв за летния сезон на 2018-та година, както и информация относно други предприети действия от страна на ЕСО, касаещи студения резерв.

event icon

ЗДОИ до „БУЛГАРГАЗ“ ЕАД и до „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД

В заявление са отправени искания за информация относно наличието и конкретни въпроси по договор за доставка на природен газ между дружеството и ТЕЦ „Варна“.

event icon

ЗДОИ до Българска народна банка (БНБ)

Отправено искане за информация, във връзка с предоставен кредит от „Първа инвестиционна банка“ АД (ПИБ) на дружеството „Сигда“ ООД, гр. Варна.

event icon

ЗДОИ до Министерство на енергетиката

Заявлението е подадено във връзка с редица медийни публикации за това, че с заповед на Министерството от началото на 2018 г. са повишени средносрочните разполагаеми електрически мощности за студен резерв за регулационния период 2018/2019 г. Повод още е и, че скоро след това ТЕЦ „Марица изток 2“ е прекратила по взаимно съгласие с ЕСО договор за поддръжка на студен резерв за периода 01.04.2018 – 31.07.2018 г., който централата е спечелила на съответния търг, проведен от Системния оператор.

event icon

ЗДОИ до ТЕЦ „Марица изток 2“

В заявлението АКФ иска да изясни основанията и мотивите да се поиска прекратяване на договора между ЕСО и ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД за предоставяне на нетна разполагаема активна мощ от страна на ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД, както и други обстоятелства около посочения договор.

event icon

Отговор от ЕСО по заявление за достъп до информация

В отговора се посочва посочват, че дружеството не попада сред задължените субекти по смисъла на Закона за достъп до информация, поради което не могат да ни предоставят исканата информация

event icon

Отговор от „БУЛГАРГАЗ“ ЕАД по заявление за достъп до информация

„БУЛГАРГАЗ“ ЕАД отказва да предостави исканата информация, твърдейки, че Дружеството не е сред субектите, задължени да предоставят обществена информация по смисъла на закона.

event icon

Отговор от „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД по заявление за достъп до информация

В него „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД уточняват, че дружеството, като комбиниран газов оператор не сключва договори за доставка на природен газ с трети лица и в тази връзка не е сключвало такива с ТЕЦ „Варна“.

event icon

Отговор от БНБ по заявление за достъп до информация

БНБ описва липсата на надзор по отношение на отделни кредити, а такъв, прилаган през рамково-базиран подход. А по отношение на някои от поставените въпроси в Заявлението, БНБ посочва, че исканата от АКФ информация представлява защитена тайна, въз основа на което отказват да ни я представят.

event icon

Отговор от „Марица изток 2“ по заявление за достъп до информация

С отговора си Дружеството отказва да предостави исканата информация, твърдейки, че ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД няма качеството „задължен субект“ по смисъла на чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ.

event icon

ЗДОИ до Министерство на енергетиката

Със заявлението се опитваме да изясним обстоятелствата около прекратения договор за поддръжка на студен резерв между ЕСО и ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД и да дадем отговори на въпроси като причините, наложили доброволния отказ на ТЕЦ „Марица изток 2“ от горепосочения договор.

event icon

Отговор от Министерство на енергетиката

Достъпът по някои от точките в Заявлението ни е отказан, а по други – Министерството препраща същите за отговор към ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД. февруари 2019 г. Жалба до Административен съд – София-град С оглед получения отказ АКФ отправи жалба към Административен съд – София-град с искане отмяна на решението на МЕ за отказ от достъп до информация, като го смята за неоснователно и незаконосъобразно.

event icon

Жалба до Административен съд – София-град

АКФ отправи жалба към Административен съд – София-град с искане за отмяна на решението на Министерство на енергетиката да откаже достъп до информация.

event icon

АКФ изпраща сигнали до четири институции

Сигнализирани са НАП, Министерство на енергетиката, Комисията за енергийно и водно регулиране и Държавна агенция "Национална Сигурност".

event icon

Отговор от НАП

От ЦУ на НАП ни отговориха, че сигналът ни е препратен по компетентност към Териториална дирекция на НАП София.

event icon

Отговор от КЕВР

Според КЕВР, въз основа на извършената проверка по документи, предоставени от ТЕЦ „Варна“ ЕАД и ЕСО ЕАД, може да се направи извода, че към този момент не са на лице условия за започване на процедури по отнемане или прекратяване на лицензията за производство на електрическа енергия, издадена на дружеството.

event icon

Решение на Административен съд – София-град

С окончателно Решение, Съдът отмени Решението на Министъра на енергетиката като незаконосъобразно и изпрати делото на същия за ново произнасяне.

event icon

Отговор от Министерство на енергетиката

АКФ получи информация, но тя бе различна от тази, поискана в Заявлението за достъп до обществена информация подадено през януари 2019-та година.

event icon

Отговор от ДАНС

ДАНС ни информират, за извършена проверка, в хода на която не са били установени данни за наличие на заплахи или посегателства срещу националната сигурност на България.

event icon

Лукаш Вагенкнехт, сенатор от чешката Пиратска партия с призив за разследване на продажбата на ТЕЦ

event icon

Ново запитване до Министерство на енергетиката и до НАП

С оглед на дългия срок от време, изминал от изпращането на сигнала (8 месеца), АКФ изпрати запитвания до двете институции относно евентуални техни действия.

event icon

Проверка на Специализирана прокуратурата

Според медийни публикации, сигналът на чешкия сенатор Лукаш Вагентнехт за придобиването на ТЕЦ "Варна" ще се проверява от Специализирана прокуратура.

event icon

Отговор на НАП

НАП отговориха, че по сигнала на АКФ се извършват проверки на 4 физически и 3 юридически лица. Приключили са проверките на Ахмед Доган и дружеството "Делта епсилон" и не са открити нарушения на данъчното законодателство.