Тайна остава резултатът от проверките на прокуратурата за Делян Пеевски след санкциите по "Магнитски"

Макар и държавното обвинение понякога да демонстрира готовност да информира обществеността по казуси от висок публичен интерес, включително и чрез пресконференции с показване на материали от самото разследване, над други е наложило пълно информационно затъмнение.

Такъв е случаят с проверката, разпоредена от Върховна касационна прокуратура (ВКП) през юни 2021 г. на Делян Пеевски след съобщението на американското правителство за налагане на санкции по закона „Магнитски“.

Абонирайте се за бюлетина на АКФ, за да научавате за най-новите ни разследвания и анализи:

С натискане на бутона потвърждавате, че сте запознати с Политиката ни за поверителност

Почти две години по-късно нищо по тази проверка не е оповестявано публично. На конкретното запитване на АКФ за нуждите на годишния ни мониторингов доклад на най-значимите наказателни производства за корупция по високите етажи на властта, от ВКП ни беше отговорено, че исканата информация за резултата от проверката не може да ни бъде предоставена, защото „няма публичен статут“.

Така, в едни случаи се оказва, че „публичен статут“ получават например записи от приложението на специални разузнавателни средства (СРС), които се прослушват публично въпреки множеството законови ограничения за експлоатацията на СРС и използването на резултатите от тях, а в други такъв няма дори крайното прокурорско решение по дадена преписка.

Текст на писмото на ВКП до АКФ:

„В отговор на Вашата молба от 23.02.2023 г., изпратена по електронната поща до Върховна касационна прокуратура с искане за предоставяне на номерата на прокурорските преписки, предмета на казуса и резултата от проверките по тях разпоредени от ВКП през юни 2021 г., по отношение на Делян Славчев Пеевски, след самосезиране по съобщение на американското правителство за налагане на санкции по закона „Магнитски“ спрямо посоченото лице, Ви уведомяваме, че исканата от Вас информация не може да Ви бъде предоставена.  

Причината за това е, че същата представлява част от съдържанието на преписките и поради това няма публичен статут. Точно обратното – съгласно чл. 8 от Инструкцията за деловодната дейност и документооборота в Прокуратурата на Република България, такава информация може да бъде предоставена само по организиран от административния ръководител на съответната прокуратура ред, включващ отправено изрично искане от определени процесуални субекти (измежду които Фондация „Антикорупционен фонд“ в случая не фигурира) и получено разрешение от конкретен наблюдаващ прокурор по преписките.“

 


Сподели: