Правни организации изразяват безпокойство от нарушаването на върховенството на правото в България

Български експертни организации, извършващи наблюдение върху правосъдната система, изпратиха писмо до Комисията по човешки права, правосъдие и вътрешни работи и Антикорупционната група в Европейския парламент. В писмото си юристите изброяват редица с...

Позиция на АКФ относно Закон за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел от 01.07.2020г.

Днес, 01.07.2020г., 16 депутата от управляващото мнозинство предложиха поправки в Закона за юридическите лица с нестопанска цел. С новия законопроект се ограничават правомощията на новосъздадения Съвет за развитие на гражданското общество, чрез съкра...

Фондация Антикорупционен фонд подкрепя подписката на клуб „Просперитет“ за създаване на публичен регистър в интернет за всички държавни разходи, свързани с извънредното положение

На 7 април, преди повече от 20 дни, отправихме заявление за достъп до обществена информация  към Министерството на здравеопазването с молба да ни бъдат предоставени копия на сключените с китайски и български произво...