Становище на АКФ: специалният прокурор се въвежда по обикновения законодателен ред, което е в нарушение на Конституцията

Конституционният съд се обърна към Антикорупционния фонд за становище по делото, инициирано след искането на президента за установяване на противоконституционността на новосъздадения "прокурор по разследването срещу главния прокурор или негов заместн...