До Министерство на правосъдието

Становище по проекта на Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество Фондация „Антикорупционен фонд“ (АКФ) работи в интерес на гражданското общество и в съдействие на правосъдието за възпрепятстване, изоб...