Фондация Антикорупционен фонд подкрепя подписката на клуб „Просперитет“ за създаване на публичен регистър в интернет за всички държавни разходи, свързани с извънредното положение

На 7 април, преди повече от 20 дни, отправихме заявление за достъп до обществена информация  към Министерството на здравеопазването с молба да ни бъдат предоставени копия на сключените с китайски и български произво...

Фондация Антикорупционен фонд подкрепя становището на програма Достъп до информация против предлаганите изменения на Закона за достъп до обществена информация

Фондация Антикорупционен фонд подкрепя становището на програма Достъп до информация против предлаганите изменения на Закона за достъп до обществена информация. Екипът ни активно използва инструментите на закона за получаване и верифициране на важна о...

Съвместна позиция на пет неправителствени организации относно процедура по избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ)

Съвместна позиция на пет неправителствени организации: „Не желаем да допринасяме за обезсмислянето на един иначе демократичен инструмент, какъвто е участието чрез становища и въпроси от представители на гражданското общество в процедурата по из...

Харесайте ни!


This will close in 140 seconds