Висшият съдебен съвет да обсъди изявлението на заместник главния прокурор Борислав Сарафов, настояват неправителствени организации

До Пленума на Висшия съдебен съвет До Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет Относно: позиция на Борислав Сарафов, заместник главен прокурор и директор на НСлС Уважаеми Членове на Висшия съдебен съвет, На 8 май тази година чрез...

Становище по предмета на конституционно дело № 10/2023 г.

ДО КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ К.Д. № 10/2023 г.

С Т А Н О В И Щ Е по предмета на конституционно дело № 10/2023 г. от Фондация „Антикорупционен фонд“

Двайсет и седем граждански организации призоваха парламентарната комисия за пряко участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество да не приема внесените на 14 юни 2023г. предложения за изменение на Закона за достъп до обществена инфо...