Въпроси към г-н Пламен Георгиев

Становище относно изслушване на кандидатите за председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и поставяне на въпроси към г-н Пламен Георгиев Във връзка с предстоящото изслушване на кандид...

До Комисията по правни въпроси в Народното събрание

Във връзка с предстоящото обсъждане в Комисията по правни въпроси на наложеното от Президента на Република България вето на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, Фондация „Антикорупционен фонд“ (АКФ...

Отворено писмо до г-н Пламен Георгиев, председател на КПКОНПИ

Уважаеми господин Георгиев, Изборът на парламентарното мнозинство Вие да оглавите и да сте първият председател на нов и с разширени правомощия антикорупционен орган е изключително сериозна отговорност и е натоварено с огромни очаквания. Пожелава...