АКФ настоява за вето върху антикорупционния закон

След поредица критични аргументи към законопроекта Антикорупционният фонд внесе становище и до Президента с ясна мотивация и искане за вето върху новоприетия антикорупционен закон. Общата оценка на АКФ е, че приетият закон не може...

До Комисията по правни въпроси в Народното събрание

Становище на АКФ oтносно проекта за Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (№ 702-01-26 от 06/10/2017 г.) Фондация „Антикорупционен фонд“ (АКФ) работи в интерес на гражданското общество и в съдейств...

До Министерство на правосъдието

Становище по проекта на Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество Фондация „Антикорупционен фонд“ (АКФ) работи в интерес на гражданското общество и в съдействие на правосъдието за възпрепятстване, изоб...