АКФ и Институтът за пазарна икономика с 9 въпроса за Иван Гешев

Фондация „Антикорупционен фонд“, заедно с Фондация „Институт за пазарна икономика“ внесоха във Висшия съдебен съвет (ВСС) въпроси до единствения кандидат за главен прокурор на Република България – Иван Гешев. „Публичното изслушване на кандидатите ...

До Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика и Комисията по взаимодействие с неправителствените организации и жалбите на гражданите в Народното събрание

Относно: упражняване на парламентарен контрол по чл. 17 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество върху дейността на антикорупционната комисия Фондация „Антикорупционен фонд“ (АКФ) работи в интерес...

До Комисията по правни въпроси и Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика на Народното събрание

Становище относно правно уреждане на статута на нещатните сътрудници в Народното събрание и превенция на конфликта на интереси Фондация „Антикорупционен фонд“ (АКФ) работи в интерес на гражданското общество и в съдействие на правосъдието за възпре...