Фондация Антикорупционен фонд подкрепя становището на програма Достъп до информация против предлаганите изменения на Закона за достъп до обществена информация

Фондация Антикорупционен фонд подкрепя становището на програма Достъп до информация против предлаганите изменения на Закона за достъп до обществена информация. Екипът ни активно използва инструментите на закона за получаване и верифициране на важна о...

АКФ с пет конкретни предложения за конституционни промени на обсъждането при президента Радев

Адвокат Деница Руканова и доцент Атанас Славов от правния екип на Фондация „Антикорупционен фонд“ взеха участие във втората среща от поредицата консултации за необходимостта от конституционни промени, инициирани от Президента на Република България Ру...

Съвместна позиция на пет неправителствени организации относно процедура по избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ)

Съвместна позиция на пет неправителствени организации: „Не желаем да допринасяме за обезсмислянето на един иначе демократичен инструмент, какъвто е участието чрез становища и въпроси от представители на гражданското общество в процедурата по из...