Становище относно не транспонирането на директивата на ЕС за гражданска конфискация

До

Председателя на Европейската комисия

До

Председателя на Европейския съвет

До ...

Правни организации изразяват безпокойство от нарушаването на върховенството на правото в България

Български експертни организации, извършващи наблюдение върху правосъдната система, изпратиха писмо до Комисията по човешки права, правосъдие и вътрешни работи и Антикорупционната група в Европейския парламент. В писмото си юристите изброяват редица с...

Позиция на АКФ относно Закон за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел от 01.07.2020г.

Днес, 01.07.2020г., 16 депутата от управляващото мнозинство предложиха поправки в Закона за юридическите лица с нестопанска цел. С новия законопроект се ограничават правомощията на новосъздадения Съвет за развитие на гражданското общество, чрез съкра...

Харесайте ни!


This will close in 140 seconds