"Спешни" улични ремонти в община Доспат преди местните избори 2015г.

На 06.07.2015 г. между Община Доспат, в качеството на Възложител и „Агромах“ ЕООД, в качеството на Изпълнител, е възложено извършването на Строително-монтажни работи (СМР) дейности с общински средства по пет обособени позиции.
Възложените дейности са за реконструкция и изграждане на улици в гр. Доспат и четири села от общината (с. Барутин, с. Змейца, с. Късар, с. Любча), а срокът за изпълнение е не по-късно от 30.12.2015 г. Общата стойност на договора възлиза на 2 449 936.65 лв. без ДДС.
Само два месеца по-късно на 18.09.2015 г. Възложителят открива нова процедура по възлагане на обществена поръчка, която се явява допълнителна към вече възложената. След анализ на документацията по обществените поръчки, екипът на АКФ счита, че всички дейности, възложени с втората поръчка е могло да бъдат предвидени, планирани и включени в първоначалната процедура.
АКФ откри редица други несъответствия и счита, че са налице явни нередности и нарушения на процедурата по възлагане на обществени поръчки , които засягат публичните финанси и обществения интерес. Счита още, че нарушенията следва да бъдат установени от компетентните органи, поради което АКФ сигнализира няколко институции, излагайки изводите си по извършения задълбочен анализ.

Абонирайте се за бюлетина на АКФ, за да научавате за най-новите ни разследвания и анализи:

С натискане на бутона потвърждавате, че сте запознати с Политиката ни за поверителност


Сподели:

Прессъобщения

Проектът на Вълка за огромен инсинератор край Павликени забуксува след граждански протести, но последната дума има ВАС

Документи към разследване "По диагонала на закона"

Диагонално на закона: Община Брацигово си затваря очите за незаконен строеж на майката на политика Делян Добрев

СГП-Лийкс #7: “Времето на истината идва”. Сигнал от тоалетната на прокуратурата и три светкавични разпита за фалшиви статии, свидетели и протести

СГП Лийкс #6: Съдия Немска е гледала секретното дело за отнетия достъп до класифицирана информация на съпругата на Нотариуса? Бонус: Снимки от апартамента на Писков и Немска в Барселона

АКФ към Никола Минчев: Призовете ръководството на МВР на изслушване в комисията за Божанов

СГП Лийкс 5: Документи, записи и компютри са иззети от “Евролаб 2011” и още имоти на Размиг Чакърян. Как ДАНС се включва в издирването на Петьо Еврото в помощ на СРП

СГП-Лийкс #4: “Възможно е, вероятно, нямам спомен, евентуално, подозирам”: Какво казва бившият главен прокурор Иван Гешев за Петьо Еврото в разпита си пред СГП

СГП-Лийкс #3: „В ресторанта съм виждала над 10 пъти Борислав Сарафов“. Показанията на още един таен свидетел от „Осемте джуджета“

СГП-Лийкс #2: Лаптопи, телефон, документи, дискове, касети. Какви са иззетите доказателства от имотите на Петьо Петров-Еврото и къде се намират сега

Медиите за нас

Андрей Янкулов: Цялото ръководство на МВР беше дискредитирано и трябваше да напусне, начело с министъра и главния секретар

Николай Стайков: Политиците са главните виновници за състоянието на съдебната ни система

МВР потвърди, че бившият шеф на антимафиотите е "осъществявал контакт" с Нотариуса

Николай Стайков: Да закачат портрета на Петьо Еврото в прокуратурата и да кажат – „Този не се пипа“

Свободна Европа: Контактите на Нотариуса са стигали до най-високо ниво в ГДБОП

Публикация на Капитал: "Прегрупиране: Свидетелите на Гешев преминават към Сарафов"

Николай Стайков, АКФ: Ако не спрем схемите сега, някой друг ще има още по-корумпираща хватка върху съдебната система

Андрей Янкулов, АКФ: Хора, които са потенциално замесени в прокуратурата, в момента трябва сами да се разследват

Районният прокурор на София Невена Зартова и заместниците ѝ подадоха оставки след скандала за групата на Мартин Божанов за влияние в съдебната система

Николай Стайков: Голямото ми притеснение е, че разследването на модела Божанов ще бъде извършено частично, избирателно и не докрай.

event icon

ЗДОИ до Община Доспат

Искаме предоставянето на информация относно сключен договор за извършване на СМР дейности между Община Доспат и „Агромах“ ЕООД, както и за последващ договор за изпълнение на допълнителни количества СМР, сключен между същите страни.

event icon

Отговор от Община Доспат по подадено ЗДОИ

С отговора си, Общината предоставя исканата информация, като прилага копия на всички посочени в Заявлението документи

event icon

Сигнал до Сметната палата на Република България, АДФИ, Специализирано звено „Антикорупция“ при Софийска градска прокуратура

В сигнала, АКФ посочва и обосновава сериозните си съмнения за извършени нарушения при възлагането и изпълнението на няколко конкретни обществени поръчки, с възложител Община Доспат.

event icon

Отговор от Сметната палата (СП)

В отговора си СП ни информира, че не извършва контрол върху възлагането на обществени поръчки по сигнали и жалби от физически и юридически лица. Същия извършва само по план, а програмата си за 2017 г. няма предвиден одит на посочените в Сигнала ни обществени поръчки. Заявяват, че същите ще бъдат взети предвид при планирането на одитната дейност за 2018 г.

event icon

Отговор от Специализирано звено „Антикорупция“ при Софийска градска прокуратура

От Прокуратурата препращат Сигнала ни по компетентност към Окръжна прокуратура – гр. Смолян

event icon

Отговор от АДФИ по подаден сигнал

Агенцията е разгледала сигнала на АКФ и взима решение за възлагане на финансова инспекция в Община Доспат. Задачите на инспекцията ще са свързани с проверки на законосъобразността в областта на двете обществени поръчки от 2015 г., посочени в Сигнала.

event icon

Отговор от Окръжна прокуратура – гр. Смолян по подаден сигнал

Изпраща по компетентност към Специализирана прокуратура гр. София

event icon

Отговор от Специализирана прокуратура гр. София

След близо 9 месеца препращане на сигнала между няколко прокуратури, в крайна сметка Специализирана прокуратура отказа образуването на досъдебно производство по сигнала. Мотивите за това са, че след анализ на материалите по делото, Прокуратурата не счита, че са налице данни за извършено престъпление.

event icon

Писмо от АДФИ

В началото на месеца АКФ изпрати писмо до Агенцията, с което поиска информация относно етапа на възложената финансова инспекция в Община Доспат. С полученото писмо АДФИ посочва, че същата все още не е стартирана. Не е приоритетна за Агенцията и ще бъде възложена при "наличие на административен капацитет".

event icon

Писмо до АДФИ

Имайки предвид изминалите близо 11 месеца от отговора на АДФИ, че финансова инспекция в Община Пазарджик все още не е извършена, АКФ иска информация дали такава е възложена, проведена ли е и ако да, какви са резултатите от нея

event icon

Отговор от АДФИ

Агенцията ни информира, че Финансовата инспекция в Община Доспат ще бъде назначена през м. януари 2021 г..

event icon

АДФИ предоставя доклад от извършената финансова инспекция

- Близо 4 години след подаване на сигнала ни, АДФИ назначи и извърши финансова инспекция в Община Доспат; - Констатирани са редица нарушения на основни положения на Закона за обществените поръчки (ЗОП); - Финансовото измерение на констатираните от АДФИ нарушения са между 15 000 и 30 000 лв. имуществени санкции за Община Доспат и между 5 000 и 7 000 лв. лично за кмета Пържанов. - Наказания виновните обаче няма да получат, тъй като предвидената законова давност от 3 години за съставяне на акт за нарушенията отдавна е изтекла.;