"Спешни" улични ремонти в община Доспат преди местните избори 2015г.

На 06.07.2015 г. между Община Доспат, в качеството на Възложител и „Агромах“ ЕООД, в качеството на Изпълнител, е възложено извършването на Строително-монтажни работи (СМР) дейности с общински средства по пет обособени позиции.
Възложените дейности са за реконструкция и изграждане на улици в гр. Доспат и четири села от общината (с. Барутин, с. Змейца, с. Късар, с. Любча), а срокът за изпълнение е не по-късно от 30.12.2015 г. Общата стойност на договора възлиза на 2 449 936.65 лв. без ДДС.
Само два месеца по-късно на 18.09.2015 г. Възложителят открива нова процедура по възлагане на обществена поръчка, която се явява допълнителна към вече възложената. След анализ на документацията по обществените поръчки, екипът на АКФ счита, че всички дейности, възложени с втората поръчка е могло да бъдат предвидени, планирани и включени в първоначалната процедура.
АКФ откри редица други несъответствия и счита, че са налице явни нередности и нарушения на процедурата по възлагане на обществени поръчки , които засягат публичните финанси и обществения интерес. Счита още, че нарушенията следва да бъдат установени от компетентните органи, поради което АКФ сигнализира няколко институции, излагайки изводите си по извършения задълбочен анализ.

Абонирайте се за бюлетина на АКФ, за да научавате за най-новите ни разследвания и анализи:

С натискане на бутона потвърждавате, че сте запознати с Политиката ни за поверителност


Сподели:

Прессъобщения

Доклад на Държавния департамент на САЩ цитира АКФ: „Наказателните производства в България не адресират корупцията по високите етажи на властта“

АКФ пита служебния министър на вътрешните работи: Поела ли е държавата контрола върху границата?

Доказано истински са част от сниманите банкноти от 500 евро, за които се предполага, че са от нощното шкафче на бившия премиер Борисов

„Битка със страха: Николай Стоянов“ - втората част от поредицата на АКФ за опитите на политици и бизнесмени да заглушат журналистически разследвания

„Битка за справедливост: Димитър Пецов.“ Трета част от поредицата на АКФ за институционален натиск върху журналисти

Прокуратурата е прекратила наказателно производство по „Осемте джуджета“, защото не е открила престъпление

Финансовото министерство на САЩ e отхвърлило жалбата на Пеевски срещу санкциите по "Магнитски"

„Битка за истината“: нова поредица на АКФ за опитите на политици и бизнесмени да заглушат журналистически разследвания

Какво премълча прокуратурата в отчета си за санкционираните по закона “Магнитски“?

Николай Стайков, АКФ: Не бих искал да съм главен прокурор в понеделник сутрин.

Видео

Play video icon

„Битка със страха: Николай Стоянов“ - втората част от поредицата на АКФ за опитите на политици и бизнесмени да заглушат журналистически разследвания

Play video icon

„Битка за справедливост: Димитър Пецов.“ Трета част от поредицата на АКФ за институционален натиск върху журналисти

Play video icon

„Битка за истината“: нова поредица на АКФ за опитите на политици и бизнесмени да заглушат журналистически разследвания

Play video icon

Селото, влюбено в ГЕРБ

Play video icon

Анализ на АКФ: ДПС и ГЕРБ получават най-голям процент от всички гласове в риск

Play video icon

Правилата на Буковлък

Play video icon

„Нашата партия - номер едно“: Свидетелски разказ за гласуване вместо избиратели и заплахи в изборния ден в с. Брезница

Play video icon

„Колко гласа имаме за Стефчо?“, нов свидетел от община Симитли

Play video icon

„Колко гласа имаме за Стефчо?“: Още един разказ от първа ръка за фрапиращи нарушения в изборните секции в Симитли, гласували за Стефан Апостолов

Play video icon

„Колко гласа имаме за Стефчо?“ Свидетелски разказ за нарушения в изборните секции в Симитли, гласували за Стефан Апостолов

event icon

ЗДОИ до Община Доспат

Искаме предоставянето на информация относно сключен договор за извършване на СМР дейности между Община Доспат и „Агромах“ ЕООД, както и за последващ договор за изпълнение на допълнителни количества СМР, сключен между същите страни.

event icon

Отговор от Община Доспат по подадено ЗДОИ

С отговора си, Общината предоставя исканата информация, като прилага копия на всички посочени в Заявлението документи

event icon

Сигнал до Сметната палата на Република България, АДФИ, Специализирано звено „Антикорупция“ при Софийска градска прокуратура

В сигнала, АКФ посочва и обосновава сериозните си съмнения за извършени нарушения при възлагането и изпълнението на няколко конкретни обществени поръчки, с възложител Община Доспат.

event icon

Отговор от Сметната палата (СП)

В отговора си СП ни информира, че не извършва контрол върху възлагането на обществени поръчки по сигнали и жалби от физически и юридически лица. Същия извършва само по план, а програмата си за 2017 г. няма предвиден одит на посочените в Сигнала ни обществени поръчки. Заявяват, че същите ще бъдат взети предвид при планирането на одитната дейност за 2018 г.

event icon

Отговор от Специализирано звено „Антикорупция“ при Софийска градска прокуратура

От Прокуратурата препращат Сигнала ни по компетентност към Окръжна прокуратура – гр. Смолян

event icon

Отговор от АДФИ по подаден сигнал

Агенцията е разгледала сигнала на АКФ и взима решение за възлагане на финансова инспекция в Община Доспат. Задачите на инспекцията ще са свързани с проверки на законосъобразността в областта на двете обществени поръчки от 2015 г., посочени в Сигнала.

event icon

Отговор от Окръжна прокуратура – гр. Смолян по подаден сигнал

Изпраща по компетентност към Специализирана прокуратура гр. София

event icon

Отговор от Специализирана прокуратура гр. София

След близо 9 месеца препращане на сигнала между няколко прокуратури, в крайна сметка Специализирана прокуратура отказа образуването на досъдебно производство по сигнала. Мотивите за това са, че след анализ на материалите по делото, Прокуратурата не счита, че са налице данни за извършено престъпление.

event icon

Писмо от АДФИ

В началото на месеца АКФ изпрати писмо до Агенцията, с което поиска информация относно етапа на възложената финансова инспекция в Община Доспат. С полученото писмо АДФИ посочва, че същата все още не е стартирана. Не е приоритетна за Агенцията и ще бъде възложена при "наличие на административен капацитет".

event icon

Писмо до АДФИ

Имайки предвид изминалите близо 11 месеца от отговора на АДФИ, че финансова инспекция в Община Пазарджик все още не е извършена, АКФ иска информация дали такава е възложена, проведена ли е и ако да, какви са резултатите от нея

event icon

Отговор от АДФИ

Агенцията ни информира, че Финансовата инспекция в Община Доспат ще бъде назначена през м. януари 2021 г..

event icon

АДФИ предоставя доклад от извършената финансова инспекция

- Близо 4 години след подаване на сигнала ни, АДФИ назначи и извърши финансова инспекция в Община Доспат; - Констатирани са редица нарушения на основни положения на Закона за обществените поръчки (ЗОП); - Финансовото измерение на констатираните от АДФИ нарушения са между 15 000 и 30 000 лв. имуществени санкции за Община Доспат и между 5 000 и 7 000 лв. лично за кмета Пържанов. - Наказания виновните обаче няма да получат, тъй като предвидената законова давност от 3 години за съставяне на акт за нарушенията отдавна е изтекла.;