След жалба на АКФ съдът задължи Министъра на здравеопазването да предостави договорите за доставка на маски и респиратори от Китай на стойност 4,6 млн. евро

 

С решение от 25.06.2020 г. Административен съд София град (АССГ) отмени мълчаливия отказ на министъра на здравеопазването и го задължи да се произнесе по искането на Антикорупционния фонд (АКФ) за предоставяне на два договора, сключени с Китайската национална фармацевтична компания за доставка на маски и респиратори на обща стойност от 4,6 млн. евро.

„Приветстваме решението на Административния съд“, заяви Бойко Станкушев, директор на АКФ. „Вярваме, че само пълната прозрачност относно взиманите от властите решения в отговор на пандемията с КОВИД-19 може да запази доверието на гражданите“.

На 07.04.2020 г. АКФ подаде заявление до министъра на здравеопазването по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), с искане за предоставяне на копия на сключените през месец март 2020 година договори с китайски и български производители за доставка на лични предпазни средства и медицинска апаратура. АКФ поиска информация още за типовете маски, поръчани от китайските и българските производители, техните спецификации, сроковете на доставка и цени.

На 23.04.2020 г. министърът на здравеопазването ни уведоми по имейл, че не разполага с исканата информация относно договорите с българските производители и препрати запитването към държавното предприятие „БУЛ БИО – НЦЗПБ“ ЕООД – 100 % собственост на Министерство на здравеопазването.

Министърът по никакъв начин не адресира искането на АКФ за предоставяне на копия на договорите, сключени с Китайската национална фармацевтична компания за доставка на маски и респиратори на обща стойност от 4,6 млн. евро. Фактически това представляваше мълчалив отказ на запитване за предоставяне на обществена информация, което е нарушение на ЗДОИ.

Междувременно, от медийни публикации в края на април и началото на май стана ясно, че в договорените срокове за доставка са получени едва 1/3 от платените количества маски и няма информация за получени респиратори.

На 12.05.2020 г. Антикорупционният фонд обжалва пред АССГ мълчаливия отказ на министъра на здравеопазването. В края на юни съдът реши, че жалбата на АКФ е основателна и отмени мълчаливия отказ. Съдът изцяло сподели доводите на АКФ, че единствената призната от закона възможност на министъра е да постанови изричен акт по подаденото до него заявление за достъп до обществена информация. Съдът изрично подчерта значението на правото на достъп до информация като част от конституционно признатото право на свобода на словото, фундаментален принцип за всяко демократично общество и едно от основните условия за напредък на обществото и за развитието на всеки човек. Именно поради тази същност на правото на достъп до информация, съдът заключи, че информацията за управлението на обществените процеси следва да бъде достояние на всеки български гражданин, който иска да я получи.

В решението се чете още, че „съдът споделя доводите на жалбоподателя (АКФ), както за характера на информацията, така и за наличието на законовите предпоставки по ЗДОИ. В условията на пандемия доверието на гражданите в институциите и адекватността на управленските решения и мерки е ключово за успеха на усилията за овладяване на пандемията от COVID 19. Общественият интерес изисква обществото да разполага с максимално детайлна информация по случая, което обезпечава прозрачността в изразходването на публични средства и отчетността на задължените субекти“.

Решението е окончателно и не може да бъде обжалвано.

До момента министърът на здравеопазването все още не е изпълнил влязлото в сила съдебно решение, въпреки нарочно отправената покана за това.

 


Newsletter

Абонирайте се за информационния бюлетин на АКФ, за да научавате за най-новите ни разследвания и анализи.

Вашият имейл адрес:

С натискане на бутона потвърждавате, че сте запознати с Политиката ни за поверителност