След решение на Върховния касационен съд Мариана Иванова отново заема поста си на директор

Върховният касационен съд (ВКС) постанови с решение възстановяването на работа на Мариана Иванова, директор на 164-та детска градина „Зорница“ в софийския квартал Горна баня. Тя ще се върне веднага в детската градина, за да заеме поста, от който беше показно уволнена в края на 2017 година с обвинения за надвишен прием на деца с хронични заболявания, който не се доказа по делото. Разходите по делото, заплатите и осигуровките на Иванова за периода на уволнението ще бъдат поети от общината.

Обстойна информация по скандалния случай бе изнесена на дадената в понеделник пресконференция от Мариана Иванова и двамата й адвокати: Кристиян Гьошев и Владислав Янев.

Адв. Гьошев обясни, че ВКС е отменил заповедта като незаконосъобразна на формален принцип. Същият обръща внимание, че в хода на делото е изискана информация от зам.-кмета на Столична община Тодор Чобанов, касаеща надплановия прием в други детски градини на територията на гр. София. В писмо до адв. Гьошев зам. Кметът описва 14 детски градини с надпланов прием на деца с хронични заболявания за учебната 2017/2018 г. След първоначален отказ за предоставяне на по-конкретна информация и последващо съдебно решение на АССГ, което го задължава, Чобанов прехвърли задължението към конкретните детски заведения. От предоставените от същите списъци е видно, че ДГ 164 „Зорница“ е на седмо и осмо място по брой надпланово приети деца, за учебните съответно 2016/2017 г. (6 деца) и 2017/2018 г. (8 деца). Първенците в списъците са детски градини с приети съответно- 34, 23 и 17 деца за учебната 2016/2017 г. и 48, 29 и 21 деца за следващата.

По време на пресконференцията адв. Янев разясни, че след публично изнесената от Иванова информация и доказателства за вмешателство в работата й от бившия кмет на район „Овча Купел“ г-жа Семерджиева и директора на отдел „Образование“ към СО г-жа Минчева, с цел прием на деца извън установения правен ред, срещу представляваната от него са заведени две дела от частен характер за обида и клевета в наказателната колегия на Софийски районен съд (СРС). Същите все още не са приключили и подробна информация по техния ход не беше изложена.

Във връзка описаната развръзка по делото за неправомерно уволнение на Иванова, Антикорупционният фонд припомня, че още през януари 2018 г. Фондацията изпрати сигнал до прокуратурата, в който описва впечатленията за извършени престъпления от общ характер от лица, заемащи важни публични постове, предимно в структури на Столична община. Организацията призова, с оглед разсейване на съмненията за нередности, да бъде извършена проверка и дали предоставената при приема на децата медицинска документация не представлява документ с невярно съдържание, и по-специално дали издадените документи от лекарски комисии не са създадени, за да послужат в производството по допускане на надпланов прием в детските градини по реда на допълнителния прием по реда на чл. 7, ал. 5 от Наредбата за прием на деца в общинските детски градини на територията на Столична община. В сигнала беше обоснована и нуждата да се извърши проверка дали не са извършени престъпления при допълнителния прием и в останалите детски заведения в Столична община (информацията, поискана и обобщена от адв. Гьошев), включително и дали е осъществяван натиск върху директорката, представляващ престъпление по служба.

Както АКФ вече съобщи, през юли 2018 г. Софийска градска прокуратура отказва да образува наказателно производство и прекрати преписката.

Мотивите за отказа на Съда, както и резюме на казуса можете да си припомните тук.


Сподели: