СГП Лийкс гостува на СРП: „Вълшебното килимче“ на прокурорска преписка 114/2022 г. на СРП или как брокерите на влияние в съдебната власт инициират и приоритизират разследвания в своя угода

Досъдебно производство на Софийска районна прокуратура (СРП) срещу гражданин в остър личен конфликт с Мартин Божанов – Нотариуса, хвърля светлина върху влиянието, което убитият през януари Божанов е имал сред магистратите.

Продължилото повече от 18 месеца производство, образувано в началото на 2022г. от бившия зам.-районен прокурор Мима Куцкова, повдига въпроси за методите на работа на прокуратурата, както и за ефективността на започналата по-рано тази година проверка на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ПК) за евентуални връзки между Божанов и магистрати.

Абонирайте се за бюлетина на АКФ, за да научавате за най-новите ни разследвания и анализи:

С натискане на бутона потвърждавате, че сте запознати с Политиката ни за поверителност

В рамките на тази проверка прокурор Куцкова е изслушана от ПК на 28-ми февруари тази година. Видно от стенографския протокол от заседанието, прокурор Куцкова разказва, че в рамките на производството е разпитвала лично Мартин Божанов като свидетел по делото, след като го призовала по телефона. Преди да призове него, провела личен разпит и на адвокат Велимир Атанасов, който ѝ дал телефона на Божанов.

Разпитът на Мартин Божанов се случва след като той вече е станал публично известен в разследването на АКФ „Списък за бърз контрол“ (юни 2021 г.). По време на изслушването прокурор Куцкова твърди, че не е била запозната с това кой е той до момента непосредствено след като лично го разпитала. След края на разпита, Куцкова придружила Божанов до изхода на сградата, понеже, заради контролирания достъп, той не можел да я напусне сам. Докато го изпращала, колежка ги видяла и я уведомила кой е той, насочвайки я към видеата на АКФ, а тя дотогава „и понятие си нямала кое е това лице“.

По-късно в хода на делото Куцкова привлича лице в качеството на обвиняем. Заради жалба от неговия адвокат ѝ правили проверка в КПКОНПИ с основен въпрос защо е звъняла на Мартин Божанов. Тя обяснила, че е контактувала с него само и единствено, за да го призове и да го разпита като свидетел по делото. Делото приключило с постановление за прекратяване.

На въпросите на членове на ПК за евентуално проведени разговори с тогавашния административен ръководител на СРП Невена Зартова по повод това дело, Куцкова не дава информация, защото била разпитвана по тази тема в Софийска градска прокуратура (СГП).

АКФ разполага с част от материалите по производството (513 ЗМК – 118/2022 г. на СДВР, 114/2022 г. на СРП). Те съдържат любопитни подробности, които остават скрити при изслушването пред ПК.

Производството е образувано на 25-ти февруари 2022 г. след извършена предварителна проверка от СДВР по сигнал от Евлоги Петров, който твърди, че в периода ноември – декември 2021 г. е принуждаван  да свидетелства пред Главна дирекция „Национална полиция“ срещу Мартин Божанов и съдружниците му Велимир Атанасов и Емил Писков, както и срещу Петьо Петров – Еврото.

Гражданинът, който на 1-ви ноември 2022 г. е привлечен в качеството на обвиняем за опит за принуда се е намирал в остър личен конфликт с Божанов. Привлеченият за обвиняем, чиято самоличност запазваме в тайна, свидетелства, че Божанов многократно го е плашил, че ще се разправя с него през властите.

Обвинението се гради основно на показанията на Евлоги Петров, който е номинален собственик на скандално известния СС клуб, де факто притежание на Божанов. Петров твърди, че обвиняемият го е заплашвал, че ако откаже да свидетелства срещу Божанов, Атанасов, Писков и Петьо Еврото, ще бъде осъден по дело за наркоразпространение, водено срещу него. Впоследствие Петров се оказва без свидетелска годност.

След като друг свидетел в хода на разследването заявява, че Петров редовно употребявал кокаин и твърдял налудни неща, му е назначена комплексна съдебнопсихиатрична и психологична експертиза. Тя констатира, че Петров „не притежава годността правилно да възприема и възпроизвежда факти от действителността, имащи значение по случая“. Заключението от експертизата, че Петров не притежава свидетелска годност става повод за прекратяване на производството на 26-ти октомври 2023 г., когато прокуратурата вече има ново ръководство.

Според Андрей Янкулов, старши правен съветник във Фондация „Антикорупционен фонд“ (АКФ), изясняването на дейността на групите за паралелно правосъдие, ползваните от тях похвати, участващите лица и връзките с магистрати, трябва да се осъществява и през конкретни анализи на конкретни преписки и дела, както и обобщение на отделните анализи.

„Дали и в какъв обем това се случва на институционално ниво можем само да гадаем,“ каза Янкулов. „На база на събраната информация от ПК през задаваните въпроси и отговорите на прокурор Куцкова по време на изслушването, за съжаление, остава впечатлението, че особени поводи за оптимизъм няма.“

Описаните факти повдигат редица съществени въпроси:

  1. Личната ангажираност на прокурор Куцкова с действия по разследване: С какво предметът на това конкретно досъдебно производство е изисквал личната ангажираност на прокурор Куцкова с провеждане на действия по разследването? Пореден пример ли е това за „приоритетно разследване“, качено на „вълшебното килимче“ заради обстоятелства извън кориците на преписката?
  2. Спорната репутация на свидетелите по делото: Дори и ако Куцкова наистина не е познавала репутацията  на Мартин Божанов, Велимир Атанасов, Емил Писков и Петьо Петров – Еврото, в чиято вреда се твърди, че Евлоги Петров бил принуждаван да лъжесвидетелства, доста скоро след това, по собствените ѝ думи, е научила, че Божанов е осветен като предполагаем брокер на влияние в правосъдието. Как това не я е навело на мисълта, че на неговите и лицата около него свидетелства поне трябва да гледа със значителна степен на критичност?
  3. Профилът на Евлоги Петров: Как на провелия разпита на този именно най-ключов за предмета на делото свидетел е убягнало фактическото му разклатено психично състояние? Не е ли имало все пак някакви външни белези, които поне да усъмнят разпитващият в свидетелската годност на това лице по време на беседата? Кои са другите преписки и дела, свързани с Мартин Божанов и неговата група, по които този важен свидетел без свидетелска годност е давал показания? До какви резултати са довели свидетелствата и откриват ли се и по тези преписки и дела белези от „вълшебното килимче“?
  4. Обвиняването без достатъчно доказателства: Наскоро Софийска градска прокуратура (СГП) привлече като обвиняем прокурорът, повдигнал обвинение срещу Петьо Еврото през есента на 2023 г., с аргумент, че са липсвали достатъчно годни доказателства срещу Еврото, в съчетание със спорни процесуални действия и съмнения за влияние на извънпроцесуални фактори. Всички тези признаци се оказват налице и по преписка 114/2022 г. на СРП, и би трябвало да са служебно известни на СГП и да доведат до проверка и по отношение на прокурор Куцкова. Разбира се, съществена разлика е, че Куцкова не е причинила вреда на Петьо Еврото, а на противник на Мартин Нотариуса. Остава въпросът дали СГП не трябва да прилага единен стандарт в подобни случаи, макар и с целия субективизъм на преценките за достатъчността на доказателствата и съмнителността на съпътстващите обстоятелства.
  5. Контактите на прокурор Куцкова с Мартин Божанов, Велимир Атанасов и Емил Писков: Според наш източник, МВР разполага с трафични данни, които би следвало да са предоставени и на СГП, според които Божанов, Писков и Атанасов са осъществили комуникация с прокурор Куцкова във времето, непосредствено преди да образува досъдебното производство. Това не кореспондира с обясненията ѝ пред ПК за това кога е говорила с Атанасов и Божанов, а Писков въобще не е споменат.
  6. Статутът на прокурор Куцкова: Прокурор Куцкова започва досъдебно производство 114/2022 г. като редови обвинител в СРП, прекратява го като зам.-районен прокурор и дава сведения за него пред ПК отново като редови прокурор.

Две седмици преди изслушването Куцкова и  тримата други бивши заместник-прокурори в СГП се се оттеглят от ръководните си постове с единно заявление, което завършва с „категорично разграничаване“ от действията на доскорошния районен прокурор Невена Зартова, с която дотогава са работили в един екип. Освен разграничаване от Зартова, заявлението съдържа и „цялостна подкрепа“ на усилията на и.ф. главния прокурор Борислав Сарафов за реформи в прокуратурата. Според наш източник от СРП, Куцкова и други изрично декларирали лоялност към Сарафов бивши заместници на Зартова, продължават да изпълняват административни функции и след оставките си.

По време на изслушването пред ПК Куцкова казва, че е виждала Мартин Божанов и Велимир Атанасов да влизат или излизат от кабинета на бившия районен прокурор Зартова. Засега Зартова е един от малкото обвинители, които търпят някаква институционална реакция заради предполагаема ангажираност с някоя от мрежите на Мартин Божанов или Петьо Петров – Еврото. Същевременно споделените от нея данни за кръга магистрати „Семейството“, свързан с Еврото, не изглежда да вълнуват нито прокуратурата, нито ПК.

Възниква въпросът дали лични притеснения, включително и предвид съмнителните обстоятелства около досъдебно производство 114/2022 г., не превръщат Куцкова в удобен свидетел, готов да говори срещу идентифицираните като врагове на сегашното  ръководство на прокуратурата.

 

прекр 1-1


Сподели: