"Спешни" улични ремонти в община Доспат преди местните избори 2015г.

На 06.07.2015 г. между Община Доспат, в качеството на Възложител и „Агромах“ ЕООД, в качеството на Изпълнител, е възложено извършването на Строително-монтажни работи (СМР) дейности с общински средства по пет обособени позиции. Възложените дейности с...

Актуални разследания

Война на трупове

Популярни разследания

Тецът на Доган