До Комисията по правни въпроси и Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика на Народното събрание

Становище относно правно уреждане на статута на нещатните сътрудници в Народното събрание и превенция на конфликта на интереси Фондация „Антикорупционен фонд“ (АКФ) работи в интерес на гражданското общество и в съдействие на правосъдието за възпре...

АКФ настоява за вето върху антикорупционния закон

След поредица критични аргументи към законопроекта Антикорупционният фонд внесе становище и до Президента с ясна мотивация и искане за вето върху новоприетия антикорупционен закон. Общата оценка на АКФ е, че приетият закон не може...

До Комисията по правни въпроси в Народното събрание

Становище на АКФ oтносно проекта за Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (№ 702-01-26 от 06/10/2017 г.) Фондация „Антикорупционен фонд“ (АКФ) работи в интерес на гражданското общество и в съдейст...

Анализи

АНТИКОРУПЦИОННИ ИНСТИТУЦИИ: тенденции и практики

Десет години в Европейски съюз: Зависими институции, корумпирана публична среда