През 2021 Антикорупционният фонд работи по следните проекти:

Устойчивост на усилията за борба с корупцията: увеличаване на общественото въздействие на разследванията и участието на обществеността

Април 2020 – април 2023

               

Проектът цели да засили ангажираността на гражданите и да предизвика силен обществен натиск за проактивно разследване на случаи на корупция от страна на държавните антикорупционни институции.

Ключовите насоки, в които АКФ фокусира усилията си, са:

– провеждане на разследвания на случаи на корупция и конфликт на интереси във високите етажи на властта;

– развитие на капацитет за независим анализ на корупционни случаи в страната с цел противодействие на корупцията;

– подкрепа за независими журналистически разследвания на случаи на корупция;

–  създаване на кратки видео филми, който ангажират вниманието на гражданите и ги мобилизират в подкрепа на ключови разследвания на случаи на корупция;

– развитие на общност от антикорупционни граждански активисти, независими медии и разследващи журналисти.

Едно от първите разследвания на АКФ, реализирани в рамките на новия проект, е разследването „Осемте джуджета“ https://acf.bg/bg/osemte-dzhudzheta-novo-razsledvane-2/ .

Проектът ще се осъществява до април 2023 с финансова подкрепа от Фондация „Америка за България“ на стойност 1 358 013 лева.

 

 

Прозрачност и отчетност на местните власти, силни общности

Декември 2019 – Октомври 2022

                

Основната цел на проекта е да подобри системата за отчетност и интегритет на местната власт и по този начин създаде условия за противодействие на корупцията на местно ниво чрез мобилизиране на местните граждански общности. Дейностите се извършват в партньорство между Scanteam, Норвегия и Антикорупционен фонд (АКФ), България. Неправителствената организация Scanteam, Норвегия има значителен опит в осъществяването на проекти, свързани с противодействието на корупцията и прилагането на принципите на добро управление в различни части на света.

Работата по проекта включва:

– Изготвяне на Стандарт за отчетност и интегритет на местната власт:

Стандартът въвежда принципите на доброто управление, утвърдени в международната практика. Стандартът е изготвен в сътрудничество с норвежката организация Scanteam след анализ на ситуацията на място и с активното участие на местни координатори и активисти и сътрудничество с местните власти в избраните общини.

– Мониторинг на прилагането на стандарта:

Журналисти, граждански активисти и неправителствени организации в десет пилотни общини ще наблюдават прилагането на стандарта на местно ниво в своите общности и ще могат да сигнализират за лоши практики с помощта на електронно приложение. Срещи и обучения за представителите на местните общности – журналисти, активисти, НПО – ще подобрят уменията им да подават сигнали до компетентните органи.

Представяне на стандарта за отчетност и почтеност за разглеждане на регионалните съвети за борба с корупцията:

Стандартът ще бъде предложен за одобрение и приемане като етичен кодекс / стандарт за добри управленски практики в общината на общинските съвети в наблюдаваните общини. Целта е след решение на общинския съвет стандартът да стане част от местното законодателство.

Проектът „Прозрачност и отчетност на местните власти, силни общности: внедряване на стандарт за отчетност и интегритет на местните власти чрез ангажираност на местни НПО и медии“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП чрез безвъзмездно финансиране в размер на 182 655, 03 евро.

 

 

Проект EuroMoney.bg

1 ноември 2020 – 1 ноември 2021

Проектът има за цел да улесни информираността и контрола на гражданите върху това как се изпълняват проектите, финансирани от ЕС в техния регион. Техническите и административни бариери често пречат за това повече хора да дават адекватна и своевременна обратна връзка за качеството и дизайна на проектите в местата, в които живеят.

EuroMoney.bg ще бъде интерактивен портал, който предлага обхватен поглед върху всички проекти, които се изпълняват със европейски средства във всеки един регион на България. Той ще предоставя удобно и лесно за използване приложение за съвети, коментари и снимки. По този начин EuroMoney.bg не само ще позволи получаването на по-ясна и директна оценка на проекти, финансирани от ЕС, но и ще действа като платформа за подаване на сигнали за нередности за корупционни практики с пари на ЕС.

Гражданите ще могат да оставят обратна връзка и впечатления за изпълнението на проектите, както и сигнали за забелязани злоупотреби и корупция. Приложението ще разполага и с оперативна мобилна функционалност, за да го направи достъпно и удобно за използване от всеки гражданин по всяко време и по този начин да засили възможно най-широката гражданска ангажираност.

Целта на проекта е да позволи на повече граждани да участват в мониторинга и оценката на финансирането от ЕС и неговите ефекти.

Проект EuroMoney.bg се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 24 560 евро в рамките на дейност Support for Citizen Engagement in the implementation of the cohesion policy на Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия.

 

 

Нарушена легитимност: контролираният и купен вот в България, размер и влияние

Януари 2021 – юни 2021

                 

Проектът има за цел да предостави обективна информация относно контролирания и купен вот в страната и степента, в която те влияят на изборните резултати.

В рамките на първата част на проекта бяха анализирани резултатите от парламентарните и местни избори, проведени в периода 2013 -2020 г. В данните по секции бяха идентифицирани екстремни стойности на променливи като избирателна активност, резултат на победителя, недействителни гласове и др. Приложеният модел позволи идентифицирането на избирателни секции в цялата страна, за които данните предполагат по-висок риск от купен вот.

Първата част на проекта приключи с изработването на доклад-анализ на размера и влиянието на контролирания и купения вот при проведените в периода 2013 – 2019 политически избори. Беше изработена и интерактивна карта с всички избирателни секции в цялата страна, в които е идентифициран по-висок риск от купуване на гласове. Картата има за цел да насочи общественото внимание към рисковите секции и е свободна за ползване от журналисти и граждани.

Заедно с това, списък с избирателни секции, в които рискът от купуване на гласове е по-висок, беше предоставен и на правоохранителните органи преди парламентарните избори 2021 г., с цел да улесни действията им по предотвратяване на изборни нарушения и случаи на контролиран и купен вот.

Окончателният анализ в рамките на проекта ще бъде допълнен и с резултатите от парламентарните избори от 4 април 2021 г. Анализът ще предостави и информация на гражданите за възможните ефекти на пандемията от Ковид-19 върху организацията на изборния процес, избирателната активност и изборните резултати.

Проектът „Нарушена легитимност: контролираният и купен вот в България, размер и влияние“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 9990 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021.

 

 

Подкрепа за независима журналистика: практически примери от Германия и България
Януари 2021 – юли 2021

Проектът „Подкрепа за независима журналистика: практически примери от Германия и България“ цели да адресира разнообразните предизвикателства пред независимите журналисти в България и да предложи възможни практически мерки в тяхна подкрепа.
В партньорство с KAS Media Programme South East Europe в този проект Антикорупционният фонд организира обучителен семинар за журналисти, който ще разглежда проблеми пред независимата журналистика в България като концентрация на медийната собственост, зависимост от финансирането, разпределяно от държавата, политическа намеса в редакционната политика на медиите, липата на подкрепяща среда за независима журналистика.

Семинарът ще събере на едно място журналисти, които в работата си покриват дейността на националните, регионалните и общинските институции, съдебната система, или работещи по разследвания на национално и местно ниво. Фокус на проекта са особено журналисти, работещи в регионални медии, които често изпитват най-силен натиск и са изправени пред най-много предизвикателства в работата си.

В рамките на семинара немски и български журналисти / експерти ще предложат за дискусия практически действия, насочени към подкрепа на журналистическата независимост чрез мерки като:

– Засилване на солидарността и сътрудничеството между независимите журналисти в България.
– Правна подкрепа за независими журналисти: налични инструменти и правна рамка. Алтернативни финансови модели за независима журналистика.
– Германският модел на журналистическа независимост: практически примери за работещ модел
– Журналистическа независимост: каква роля за Европа?

Подкрепа за независима журналистика: практически примери от Германия и България

Януари 2021 – юли 2021

Newsletter

Абонирайте се за информационния бюлетин на АКФ, за да научавате за най-новите ни разследвания и анализи.

Вашият имейл адрес:

С натискане на бутона потвърждавате, че сте запознати с Политиката ни за поверителност