АКФ сезира прокуратурата и АДФИ относно обществена поръчка за саниране в Благоевград със съмнения за декларирани неверни данни от спечелилия кандидат „Менкаура“ ЕООД

Антикорупционният фонд сезира прокуратурата и АДФИ относно обосновано предположение за фалшифициране на данни в документацията на победителя от обществена поръчка за „Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацият...

АКФ настоява за прокурорска проверка на освободени от КОНПИ 23 млн лева на издирвано лице

Фондация "Антикорупционен фонд" (АКФ) сезира прокуратурата за проверка на фактите и обстоятелствата около прекратено през 2015 година производство на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) и вдигнат запор над активи на издирва...

Депутатът Волен Сидеров ще бъде проверяван от Антикорупционната комисия за недекларирани обстоятелства

Антикорупционният фонд сезира новия антикорупционен орган за недекларирани от депутата Волен Николов Сидеров нововъзникнали обстоятелства, неотразени в досега подадените от него декларации за конфликт на интереси. Депутатът е регистрирал търговско др...