Антикорупционният фонд обжалва мълчаливия отказ на искането си за копия на договорите с китайски производители на предпазни маски

Антикорупционният фонд обжалва пред Административен съд София (АСС) мълчаливия отказ на искането си към Министерство на здравеопазването за копия от сключените с китайски производители договори за доставка на лични предпазни средства. АКФ очаква отка...

АКФ въвежда специално разработен канал за сигурно подаване на сигнали

За да предоставим най-висока защита на хората, които ни сигнализират, въвеждаме специално разработен канал за сигурно подаване на сигнали, предоставен ни от Центъра за развитие на медии. Това е един от 25-...

АКФ подаде сигнал към Агенцията за държавна финансова инспекция с искане за цялостна проверка на възлагането и изпълнението на обществена поръчка за застраховане на Община Силистра

Фондация „Антикорупционен фонд“ (АКФ) подаде сигнал към Агенцията за държавна финансова инспекция с искане за цялостна проверка на възлагането и изпълнението на обществена поръчка за застраховане на Община Силистра. Поръчката с прогнозна стойност ...