Позиция на ФОНДАЦИЯ „АНТИКОРУПЦИОНЕН ФОНД“

Във връзка с днешното (19 май 2020 г.) изявление на главния прокурор Иван Гешев по повод подаден от Фондация „Антикорупционен фонд“ сигнал до прокуратурата, заявяваме следното:

 

Призоваваме прокуратурата за отговорно отношение към всяко потенциално закононарушение, накърняващо обществения интерес. Това важи в особена степен за случаите, в които е необходима проверка на допълнителни данни, свързани с вече образувани от прокуратурата производства за престъпления, довели до ощетяване на държавния бюджет със суми, надвишаващи стотици милиони лева.

Ние, като гражданска експертна организация в помощ на правосъдието, винаги сме работили за изясняването на пълната и обективна истина, независимо от източниците на информация и политическата конюнктура. Това е и основната задача на прокуратурата, както и върховен приоритет за цялото общество в условията на демократична правова държава.

 

Антикорупционният фонд  осъществява дейността си в рамките на закона и при пълна прозрачност на своето финансиране. Всякакви други интерпретации и внушения смятаме за неточни или недобронамерени и без връзка с важните въпроси на борбата с корупцията по високите етажи на властта.

 

Ако главният прокурор възразява срещу изпълнението на гражданското ни задължение да отправяме сигнали и разследвания до прокуратурата, и открито ги неглижира, включително като не се обвързва със срокове или ангажимент, не ни остава нищо друго освен медийното осветяване на случаите и довеждането им до знанието на най-широки кръгове от българското общество и нашите партньори у нас и в ЕС.

 

 

 


Сподели:

Харесайте ни!


This will close in 140 seconds