Позиция на АКФ относно Закон за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел от 01.07.2020г.

Днес, 01.07.2020г., 16 депутата от управляващото мнозинство предложиха поправки в Закона за юридическите лица с нестопанска цел. С новия законопроект се ограничават правомощията на новосъздадения Съвет за развитие на гражданското общество, чрез съкращаване функцията за формиране на предложения за политики и изработване на Стратегията за развитие на гражданското общество, както и администрирането на публично финансиране за НПО-та. В законопроекта е предвидено де факто ограничаване на финансирането на неправителствени организации от чуждестранни донори като организациите, получаващи такова финансиране са задължени да се отчитат пред Министерството на финансите за всяко дарение над 1000 лв. Предвижда се и създаването на специален регистър за финансиране на неправителствени организации от чуждестранни донори като се дават правомощия на Министъра на финансите за назначаване на финансови инспекции, извършвани от Агенцията за държавна финансова инспекция. По този начин НПО-тата се брандират като „чуждестранни агенти“. Предвидено е за организациите, които не декларират полученото финансиране от чуждестранни донори да се налагат сериозни имуществени санкции. В същото време с изменението в антикорупционния закон ЗПКОНПИ, се предвижда членовете на управителните органи да подават специални декларации за имуществени интереси, аналогични на декларациите на лицата, заемащи публични длъжности. Считаме, че това е поредната директна атака срещу независимия граждански сектор в България. Надяваме се на адекватна реакция от нашите евро-атлантически партньори и съюзници. Българските граждански организации следва да реагират преди да е станало твърде късно, както в Унгария и Полша.

 

Можете да намерите законопроекта на следния адрес: https://www.parliament.bg/bills/44/054-01-60.pdf


Сподели:

Харесайте ни!


This will close in 140 seconds