Подкрепете фонда

АКФ финансира дейността си с дарения от институционални донори и граждани. Като организация с нестопанска цел ние не генерираме доходи и разчитаме на дарения за съществуването си. Даренията са важни за това да работим систематично и да преследваме сложни и дългосрочни цели.

 

За работата на фонда може да направите на следната банкова сметка:

  • Societe Generale Експресбанк
  • BG 92 TTBB94001527741746
  • IC код TTBB BG 22.

 

Вашите средства ще бъдат използвани за повишаване капацитета на работата ни: разширен екип, повече разследвания, по-голям институционален натиск. Благодарим Ви.