Подход

Разчитаме на редица способи за разкриване на обективната истина относно осъществено корупционно поведение: правен анализ, оценка на риска, граждански и медиен мониторинг, достъп до информация, оценка на въздействието на законодателството, получени сигнали и др. По отделните случаи работят екипи от юристи и икономисти с доказана експертност в съответната област. Подходът ни се основава на използването на общоприети международни стандарти и индикатори, в зависимост от спецификите на конкретния случай. “Антикорупционен фонд” е готов да публикува всяка обоснована позиция на засегната в публикация на фонда страна след обратна връзка от институциите и приключени проверки по насочените от нас сигнали.

Харесайте ни!


This will close in 140 seconds