Подход

Антикорупционният фонд действа като застъпническа организация, която се стреми да насърчава активното разследване на корупционни практики от страна на държавните институции.
Нашият подход е при съмнения за корупция и конфликт на интереси да извършваме собствени проучвания и да настояваме за реакция на институциите.

Разчитаме на различни способи за разкриване на осъществено корупционно поведение: правен анализ, оценка на риска, граждански и медиен мониторинг, достъп до информация, оценка на въздействието на законодателството, получени сигнали и др.

Проучваме за сигнали за корупция в уважавани регионални и национални медии, както и получаваме сигнали от граждански активисти. Изискваме публични документи от всички съответни институции, като се позоваваме на Закона за достъп до обществена информация на България. Правим оценка на случаите и проучваме тези, които отговарят на нашите критерии, като комбинираме експертни изследвания и правен анализ на цялата налична документация.

Ако срещнем доказателства или имаме основателни съмнения относно неправомерни действия, изпращаме сигнали до всички публични институции, които са компетентни да разследват съмненията за нарушения.

Харесайте ни!


This will close in 140 seconds