С подкрепата на Фондация „Америка за България“

„Подкрепата за „Фондация Антикорупционен фонд“ е осигурена от Фондация Америка за България. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Финансираната страна (името на организацията) и не отразяват непременно вижданията на Фондация Америка за България или нейните партньори“.

Медиини партньори