Mедийно спокойствие с общински пари в Благоевград?

Осигурява ли си община Благоевград медийно спокойствие с общински пари? От АКФ се опитахме да отговорим на този въпрос, вследствие на осъществен медиен мониторинг, анализ на базата данни от регистъра на Агенцията по обществени поръчки (АОП), профила на купувача на страницата на Община Благоевград и получена информация от общината по реда на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

За подробна хронология на казуса натиснете тук.

Община Благоевград, подобно на редица други общини в България, редовно сключва т. нар. „договори за информационно обслужване“. Това са договори, сключвани с регионални или национални медии (електронни и печатни) или други търговски дружества.

Във връзка с тези договори още през април 2018 г. до Община Благоевград беше изпратено запитване по реда на ЗДОИ. Със заявлението поискахме копия на сключените договори за информационно обслужване от страна на общината за 2015. 2016 и 2017 година.

Единствените договори, които получихме от Община Благоевград, бяха сключените с БТА. Причината е, че останалите медийни партньори на общината са изразили изричното си несъгласие за предоставяне на информация за договорите. Същевременно от общината твърдят, че не е налице надделяващ обществен интерес, че предоставянето на информация ще доведе до нарушаване търговската тайна и би довело до нелоялна конкуренция между търговците на информационни и медийни услуги.

Въпросът бе отнесен до Административен съд – Благоевград, който през октомври се произнесе с решение в полза на АКФ. Същото беше обжалвано и не е влязло в сила. Насрочено е заседание във ВАС през декември 2019 г.

Същевременно през юни тази година изпратихме още едно заявление за достъп до обществена информация до кмета на Община Благоевград със същите въпроси, но този път за периода от началото на 2018 г. до края на май 2019 г. Изненадващо този път получихме достъп до поисканата информация.

След местните избори през октомври 2019 г. Община Благоевград има нов градоначалник, който изказа готовност за съдействие по разглеждания казус, доказателство за което виждаме в медийна публикация на BLAGOEVGRAD-NEWS от 12.12.2019 г., която можете да я прочетете тук: тук.

АКФ обработва данни от подобни запитвания до редица други областни градове.

 


Сподели:
event icon

ЗДОИ до кмета на Община Благоевград, с което поискахме предоставянето на следната информация:

АКФ поиска копия от всички договори за 2015, 2016 и 2017 г., както и следната информация: договорните стойности; от какви пера на общинския бюджет за 2015, 2016 и 2017 г. са извършвани плащания по договорите; има ли договори прекратени предсрочно и, ако да, защо; критериите, по които Община Благоевград е избирала с кого да сключи съответните договори.

event icon

Отговор от Община Благоевград

Бяха ни предоставени копия от договори, сключени с БТА - единственият медиен партньор на общината съгласен да се даде публичност на информацията.

event icon

Жалба до Административен съд – Благоевград

АКФ помоли съда да се произнесе относно отказа за предоставяне на информация от страна на Община Благоевград.

event icon

Сигнал до АДФИ

Договорните стойности, както и избрания метод на възлагане будят съмнения относно неправомерно разходване на публични средства от страна на Община Благоевград.

event icon

Решение на Административен съд – Благоевград

Отменя решението за отказ за предоставяне на информация, издадено от Община Благоевград

event icon

Жалба от Община Благоевград

Общината обжалва решението на Административен съд – Благоевград пред Върховния административен съд (ВАС). Делото пред ВАС предстои през декември 2019 г.

event icon

ЗДОИ до кмета на Община Благоевград, с което поискахме предоставянето на следната информация

Идентични въпроси с първото ЗДОИ от 30.04.2018 г., както и два допълнителни въпроса; Копия от сключените договори за информационно и медийно обслужване между Община Благоевград и дружеството „БЛАГОЕВГРАД ФЕСТ“ ЕООД от началото на 2017 г. до края на месец ноември 2019 г.; - Копия от сключените договори за информационно и медийно обслужване от страна на дружеството „БЛАГОЕВГРАД ФЕСТ“ ЕООД от началото на 2017 г. до края на месец ноември 2019 г.;