Събития

Лятно училище за НПО

Правният експерт на АКФ Лора Георгиева-Матеева беше един от 17-те представители на граждански организации, участвали в осмото Лятно училище за НПО 2019, проведено между 23-ти и 28-и септември и организирано от Български център за нестопанско право.

 

Обучение - II

„Антикорупционен фонд“ проведе на 10 ноември 2017 първото си обучение в Столична Община по покана на г-жа Мария Ачкова, кмет на Район Средец.

Обучение - III

Политическият клуб на студентите от АУБ по време на „Политическата седмица“ в АУБ, 20-24 ноември 2017, покани „Антикорупционен фонд“ да проведе лекция на тема „Изграждане на система за превенция на корупцията и измамите“