Обучения

Обучение - I

„Антикорупционен фонд“ започна програмата си за обучения с първа покана с малката, но важна Община Горна Малина по покана на кмета инж. Жиланов.

Обучение - II

„Антикорупционен фонд“ проведе на 10 ноември 2017 първото си обучение в Столична Община по покана на г-жа Мария Ачкова, кмет на Район Средец.

Обучение - III

Политическият клуб на студентите от АУБ по време на „Политическата седмица“ в АУБ, 20-24 ноември 2017, покани „Антикорупционен фонд“ да проведе лекция на тема „Изграждане на система за превенция на корупцията и измамите“